Vi er her – og vi lytter

Vi er her – og vi lytter

Offerrådgivningen i Røde Kors’ regi yder psykisk førstehjælp til ofre, pårørende og vidner, der har været udsat for traumatiske hændelser

Vold, trusler på livet, røveri, overfald, voldtægt, tyveri, brand, ulykker og pludselig død. Hvis man kommer ud for traumatiske oplevelser som disse, står offerrådgivere parat med psykisk førstehjælp.

Offerrådgivningen er landsdækkende og oprettet af Rigspolitiet. I København varetages den af ca. 40 frivillige rådgivere fra Røde Kors Hovedstaden, efter aftale og i samarbejde med Københavns Politi.

Offerrådgiverne skal have en stor ballast og empati

Offerrådgiverne spænder vidt i baggrund – psykologer, sygeplejersker, tidligere læger, journalister osv., fortæller journalist, medlem af styregruppen og frivillig i ordningen Helle Bygum. De frivillige bliver indgående screenet på områder som empati, baggrund og motivation, og de bliver grundigt uddannet i emner som krisesamtale, psykologi, jura og sociale foranstaltninger. De er også uddannede i, hvordan man kan sende ´klienterne´ videre i systemet – for offerrådgivningen tilbyder ikke egentlig behandling.

Det er ikke kun de umiddelbare ofre, men også pårørende og vidner, der kan henvende sig. Rådgivningen står til rådighed 24 timer i døgnet alle årets 365 dage. Der er tale om både telefonvagt og udrykningsvagt. Hvis politiet henvender sig i kritiske situationer, er rådgivningen forpligtet til at stille op inden for en time.

Den frivillige rådgiver – ’det store øre’

I enkle tilfælde kan rådgivningen klares telefonisk, men ellers er der tale om et møde ansigt til ansigt – hos Røde Kors, i ´klientens´ hjem og i sjældnere tilfælde hos politiet. Krisesamtalen har en delvist fast struktur, og rådgiveren møder ofret objektivt og uden den forhistorie, vedkommende har med familie og andre nærtstående. Det kan være en fordel. Rådgiveren fungerer som ´det store øre´, som Helle Bygum udtrykker det. Hos Offerrådgivningen bliver ofret altid taget alvorligt – lige meget hvad, det handler om.

En af de mere forpligtende opgaver som frivillig

En vigtig opgave for rådgiveren er at gøre det klart for ofret, at denne ikke er ved at blive tosset, når hun eller han måske opfører sig mærkeligt og gør sære ting som følge af traumatisk stress. Opgaven er at gøre oplevelsen håndterlig og bearbejde de udslag af angst og selvbebrejdelser, der ofte ledsager en belastende oplevelse.

At være offerrådgiver er blandt de mere indgribende og forpligtende opgaver, frivillige i Røde Kors kan tage på sig. Også derfor yder organisationen hjælp til opfølgning, evaluering og løbende kursusvirksomhed for de frivillige i form af brush-up på den indledende uddannelse og som specialkurser i områder som fx samtaler med børn og sorg.

Af Flemming Kyed, Nyhedsgruppen i Røde Kors Hovedstaden