Velkommen til en ny type velkomst

Velkommen til en ny type velkomst

For at kunne hjælpe nye ind i fællesskabet og godt i gang med den frivillige indsats, introducerer vi nu en ny velkomst-struktur. Med den nye struktur vil vi være bedre til at møde nye, gode kræfter lige der, hvor de er på deres frivillige rejse.

Tre gange om måneden afholder Røde Kors Hovedstaden informationsmøder for engagerede mennesker, der gerne vil hjælpe andre, men ikke ved, hvordan de helst vil gøre det. Informationsmødet er for nogen det første skridt, inden de starter frivilligrejsen. Her får deltagerne viden om alle forskellige muligheder, der er i organisationen, og de dygtige frivillige i informationsteamet hjælper deltagerne til at blive afklarede omkring, hvad der kunne passe godt til deres ønsker.
Læs mere om Informationsmøder

For nye frivillige, der netop er startet i Røde Kors Hovedstaden kan vi nu præsentere Velkomstmødet, som er første stop på frivilligrejsen. Velkomstmødet er en blanding af oplæg og øvelser om blandt andet organisationen og mulighederne for kompetenceudvikling. Samtidig er det en mulighed for at møde andre nye frivillige. Frivillige kommer ind i Røde Kors Hovedstaden fra mange forskellige indgange; informationsmøder, netværk, frivilligjob.dk, kampagner på social medier og meget mere. Velkomstmødet er for alle, uanset hvilken dør de er kommet ind ad.
Læs mere om Velkomstmøder

 

Tre gange om måneden afholder Røde Kors Hovedstaden informationsmøder for engagerede mennesker, der gerne vil hjælpe andre, men ikke ved, hvordan de helst vil gøre det. Informationsmødet er for nogen det første skridt inden de starter frivilligrejsen. Her informerer vi deltagerne om alle forskellige muligheder, der er i organisationen og vi hjælper deltagerne til at blive afklarede omkring, hvad der kunne passe godt til deres ønsker.
Læs mere om Informationsmøder

 

For nye frivillige, der netop er startet i Røde Kors Hovedstaden kan vi nu præsentere Velkomstmødet, som er første stop på frivilligrejsen. Velkomstmødet er en blanding af oplæg, dilemmaøvelser mm. om bl.a. organisationen, principperne, mulighed for kompetenceudvikling, mitrodekors og den psykosociale indsats. Samtidig er det en mulighed for at møde andre nye frivillige.
Frivillige kommer ind i Røde Kors Hovedstaden fra mange forskellige indgange; informationsmøder, netværk, frivilligjob.dk, kampagner på social medier og meget mere. Velkomstmødet er for alle, uanset hvilken dør de er kommet ind ad.

 

Link: Læs mere om Velkomstmøder

 

Alle vores indsatser