Velkommen til en ny bestyrelse og et år med styrket frivillighed

Velkommen til en ny bestyrelse og et år med styrket frivillighed

Røde Kors Hovedstadens nye bestyrelse – bagerst fra venstre: Mathias Mølsted Andersen, Torben Vonsild, Karine Arnstedt, Erik Hovgaard, Thea Hass, Else Marie Buch, Allan Skoropa, Keld Scharling, Anne-Kristine Moody Jakobsen, Mette Risbo Jensen og Hans Joensen.

Røde Kors Hovedstaden afholdt generalforsamling den 25. marts, hvor de fremmødte blandt andet klappede af en nyvalgt bestyrelse. Bestyrelsesformand Keld Scharling fortalte om et kommende år med vigtige opgaver for bestyrelsens medlemmer.

Medlemmerne af Røde Kors Hovedstadens nye bestyrelse – bagerst fra venstre: Mathias Mølsted Andersen, Torben Vonsild, Karine Arnstedt, Erik Hovgaard, Thea Hass, Else Marie Buck, Allan Skoropa, Keld Scharling, Anne-Kristine Moody Jakobsen, Mette Risbo Jensen og Hans Joensen.

– Vi har haft en række år med mange udviklingsprojekter, som har været med til at løfte vores organisation og aktiviteterne for de mest udsatte i hovedstaden. I det kommende år har vi fokus på at få konsolideret organisationen, så alt det nye kommer i stabil drift, som vi kan lære af og videreudvikle på et velfunderet grundlag, fortalte bestyrelsesformand Keld Scharling.

Blandt fokuspunkterne for det kommende års bestyrelsesarbejde er:

  • Økonomisk konsolidering
  • Øget fundraising
  • Implementering af den sociale ambition
  • Kompetenceudvikling for frivillige
  • Styrkelse af den frivillige ledelseskultur og de frivillige ledere
  • Løsninger sammen med andre organisationer og samarbejdskommuner
  • Et fortsat tæt og tillidsfuldt samarbejde med Røde Kors’ landskontor.

Lærerigt indblik i Offerrådgivningen

Efter generalforsamlingen indtog frivillige fra Offerrådgivningen scenen og fortalte om deres arbejde med at yde støtte og omsorg til ofre, vidner og pårørende.