Vågetjenesten udvider til Bispebjerg Hospital

Vågetjenesten udvider til Bispebjerg Hospital

Fra juni vil Vågetjenesten være til stede på både Akutmodtagelsen og Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Det vil både gavne patienter og personale, forklarer den ledende oversygeplejerske.

Af Ulrik Stavnsbjerg Offersen

 

Ingen skal dø alene.

Så klar er visionen for Vågetjenesten i Røde Kors Hovedstaden, og snart vil den vision også gælde for døende patienter i to afdelinger på Bispebjerg Hospital. Det forklarer Maria Blichfeldt Storgaard Njie, der er frivillig teamleder i Vågetjenesten på Nørrebro:

”Vi har indgået et samarbejde med Akutmodtagelsen og Lungemedicinsk Afdeling, og det er vi rigtig glade for. Vi ser frem til at være til stede og nærværende for de døende patienter, så de ikke forlader denne verden alene,” siger hun.

Også fra hospitalets side er der glæde over den nye aftale. At have vågere tilknyttet vil gavne patienterne, men i høj grad også personalet, forklarer ledende oversygeplejerske Mette Juhl Foghmar fra Lungemedicinsk Afdeling:

”Sygeplejerskerne må til tider forlade den døende, fordi der simpelthen ikke er tid nok. Det kan være rigtigt hårdt, og Vågetjenesten vil være med til at fratage den dårlige samvittighed, som man kan have som sygeplejerske,” siger Mette Juhl Foghmar.

"Sygeplejerskerne må til tider forlade den døende, fordi der ikke er tid nok. Det kan være rigtigt hårdt, og Vågetjenesten vil være med til at fratage den dårlige samvittighed," forklarer Mette Juhl
“Sygeplejerskerne må til tider forlade den døende, fordi der ikke er tid nok. Det kan være rigtigt hårdt, og Vågetjenesten vil være med til at fratage den dårlige samvittighed,” forklarer Mette Juhl Foghmar.

På Lungemedicinsk Afdeling er der i alt 38 sengepladser, og da afdelingen oplever 3-4 dødsfald om ugen, er der bestemt behov for Vågetjenesten. Derudover oplever afdelingen mange lange sygdomsforløb, som er hårde for de pårørende, og også her kan Vågetjenesten hjælpe, forklarer Mette Juhl Foghmar.

Også i Akutmodtagelsen ser de frem til samarbejdet:

”Vi har mange socialt udsatte patienter uden pårørende, så der er mange, der dør alene,” siger ledende oversygeplejerske Charlotte Rakbek.

”Det handler om nærvær”

I Nørrebroteamet er der lige nu 14 aktive vågere, mens omkring 100 frivillige våger i hele Røde Kors Hovedstadens område. Og der er altid plads til flere frivillige, forklarer Maria Blichfeldt Storgaard Njie:

”Som våger er ens primære rolle først og fremmest at være nærværende og give omsorg. Vi deltager ikke i nogen form for pleje, men skaber ro og tryghed. Nogle gange holder vi den døende i hånden, mens vi andre gange blot er til stede i rummet,” siger hun.

I en typisk vågesituation vil hospitalet kontakte teamlederen, når den døende vurderes til kun at have et døgn tilbage at leve i. Teamlederen kontakter herefter de frivillige og udarbejder en vagtplan, så der helst våges uafbrudt ved den døende, indtil døden indtræffer.

Vågetjenesten i Røde Kors Hovedstaden startede i 2011 med to teams på henholdsvis Østerbro og Nørrebro. I dag er der fem teams, og der våges på plejehjem, hospitaler og i hjemmeplejen.