To frivillige søges til venskabstur til Malawi

To frivillige søges til venskabstur til Malawi

I slutningen af oktober skal en delegation fra Røde Kors Hovedstaden igen besøge en lokalafdeling af Røde Kors i Malawi – og du kan komme med, hvis du er frivillig i Røde Kors Hovedstaden.

 

Af Ulrik Stavnsbjerg Offersen

 

Er du frivillig i Hovedstaden, og er du interesseret i det internationale arbejde?

I så fald kan det blive dig, som skal med vores Internationale gruppe til Malawi i slutningen af oktober.

Gruppen skal ned og besøge Zomba – en lokalafdeling af Røde Kors i Malawi – som siden december 2014 har haft en venskabsaftale med Røde Kors Hovedstaden.

”Vi har en venskabsaftale med Zomba, fordi vi gerne vil have et tættere samarbejde med en konkret afdeling med henblik på gensidig inspiration og forståelse. Zomba-området ligner Røde Kors Hovedstaden med 2000 frivillige, og begge afdelinger er sat i verden for at hjælpe de sårbare grupper,” siger Tom Christensen, aktivitetsleder for den Internationale gruppe og medlem af bestyrelsen i Røde Kors Hovedstaden.

Der planlægges med afrejse d. 18 oktober og hjemrejse d. 27 oktober. Røde Kors Hovedstaden betaler rejse og ophold, mens udgifterne til leveomkostninger dækkes af den frivillige (skønnes til 2.000 – 4.000 kr.).

For at søge skal du som frivillig:

Tom Christensen og Thunya Phiri, RKHs kontaktperson i Malawi, som besøgte  RKH i efteråret 2015
Tom Christensen og Thunya Phiri, RKHs kontaktperson i
Malawi, som besøgte RKH i efteråret 2015
  • Have stor erfaring med Røde Kors Hovedstaden gennem frivilligt arbejde
  • Tale og forstå engelsk
  • Formidle erfaringerne fra besøget til dine kollegaer i Hovedstaden
  • Være villig til at deltage i planlægningsmøder inden afrejse
  • Maile din ansøgning inden 1. juni til Tom Christensen på tc@eklconsult.dk

International gruppe med fokus på formidling

Alle 220 lokalafdelinger af Røde Kors i Danmark går grundlæggende på to ben – et nationalt og et internationalt ben.

I Hovedstaden er det den Internationale gruppe, der arbejder med internationale projekter. Gruppen arbejder blandt andet at undervise i Geneve-konventionerne og Røde Kors’ internationale arbejde i skoler i Danmark.

Gruppen har samtidig til opgave at etablere og vedligeholde venskabsaftaler med andre afdelinger af Røde Kors, samt støtte andre lokalafdelinger.

I 2015 gav RKH eksempelvis et tilskud på 100.000 kr. til hvert af de tre Røde Kors programmer i Pakistan, Georgien og Malawi

Har du lyst til at deltage i opbygningen af det internationale arbejde og international formidling i Røde Kors Hovedstaden, er du velkommen til at kontakte aktivitetsleder for den internationale gruppe, Tom Christensen på tc@eklconsult.dk eller ringe på 4055 9447. Især inden for skoletjenesten og undervisning i Geneve-konventionerne mangler gruppen frivillige.