Tak for input til den sociale ambition!

Tak for input til den sociale ambition!

En gruppe dedikerede frivillige deltog i bestyrelsens workshop om Røde Kors Hovedstadens ambition for det sociale arbejde i de kommende år. På dagsordenen var blandt andet målgrupper for arbejdet og temaer som ensomhed, psykisk sårbarhed og støtte i svære overgange i livet.

Hvem er vi til for? Hvad bør vi arbejde med? Det var to store spørgsmål på en og samme aften, da frivillige og ansatte mødtes med bestyrelsen til udviklingsworkshop om ambitionen for Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde. 

- Vores sociale ambition skal opdateres, og det kræver viden om samfundet omkring os og gode ideer til at skabe de rette indsatser for de rette mennesker på det rette tidspunkt. Derfor inviterede vi til workshop for at få sparring og input fra dem, der virkelig kender til vores indsatser og de mennesker, vi hjælper og støtter, fortæller formand for bestyrelsen Mathias Mølsted Andersen.

Tre temaer til debat

Forud for workshoppen har en projektgruppe blandt andet samlet viden gennem en fokusgruppe blandt medarbejderne og en spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud til alle frivillige i organisationen.

- I forarbejdet til workshoppen blev tre forskellige temaer tydelige - ensomhed, psykisk sårbarhed og støtte i svære overgange i livet. Derfor blev de også en del af omdrejningspunktet for workshoppen, hvor vi fik en masse gode input til at arbejde videre, siger Mathias og fortsætter:

- Med de nye input kan vi begynde at lave de allerførste udkast til vores kommende ambition. Vi kommer ikke til at skulle starte forfra, for vi gør allerede en vigtig forskel for rigtig mange mennesker. Ambitionen skal sikre, at vi fortsætter med at gøre godt for de mennesker, der har mest brug for støtte og omsorg - også i fremtiden.

Har du input?

Missede du spørgeskemaundersøgelsen og gik glip af workshoppen?
Du kan stadig nå at få dine tanker med videre i processen ved at sende dem på en mail til Julie.