Smugkig i årsberetningen

Smugkig i årsberetningen

Du ved sikkert allerede, at helt præcist 2.914 personer har valgt at bruge deres tid på at give støtte, omsorg og fællesskab til nogen, der har brug for det. Her er lidt flere spændende tal på noget at alt det gode arbejde, de mange frivillige udfører for socialt udsatte i hovedstaden.

 • 1.535 børn og voksne i december 2018 modtog julehjælp fra Røde Kors Hovedstaden
 • 1.386 ældre var i årets løb på tur med Turtjenesten
 • 63 ældre var del af Frokostpausen. Her mødes ældre og spiser frokost sammen en gang om ugen
 • 254 frivillige i Vågetjenesten sørgede for, at 213 døende ikke var alene i deres sidste tid
 • 384 ensomme ældre kunne sidste år se frem til et ugentligt besøg af deres besøgsven
 • 439 hjemløse fik hjælp, støtte og omsorg – blandt andet på vores herberg og sundhedsklinik
 • 1.493 ofre, vidner og pårørende fik hjælp til at bearbejde traumatiske oplevelser i Offerrådgivningen
 • 1.854 tilskadekomne fik hjælp af 103 frivillige samaritter fra Hovedstadens Samariterkorps
 • 150 besøgsvenner for psykisk sårbare besøgte 181 deltagere til snak og samvær
 • 127 nye københavnere lærte at køre på cykel
 • 459 deltagere var en del af fællesskabet i vores to netværkshuse på Nørrebro og i Tårnby
 • 126 sårbare og voldsramte kvinder fik i 2019 hjælp af de frivillige i Kvindenetværket
 • 157 børn og voksne var del af Familienetværket, hvor familier mødes for at få nye sociale relationer og fælles oplevelser
 • 79 tidligere misbrugere deltog i fællesskabet Terminal 1 for at etablere et liv uden misbrug
 • 2.460 personer lærte at redde liv på et af vores førstehjælpskurser