Sammen kan vi meget mere

Sammen kan vi meget mere

En af grundstenene i ambitionen for vores sociale arbejde er at lave løsninger sammen med andre. Målet er at kunne gøre den forskel, der reelt er brug for, for de mennesker, der har allermest brug for det, og det lykkes blandt andet på Frederiksberg. Her arbejder vi tæt sammen med kommunen for at mindske ensomhed hos mennesker med psykisk sårbarhed.

Psykisk sygdom og ensomhed går ofte hånd i hånd, og mange mennesker med svær grad af psykisk sårbarhed møder ofte kun deres nærmeste familie og fagpersonale. Det vil frivillige besøgsvenner lave om på – i 2019 blev 181 deltagere matchet med en frivillig, som har fået viden om psykisk sårbarhed og er klædt på til at indgå i en relation med fokus på at gøre livet gladere for besøgsmodtageren.

På Frederiksberg er samarbejdet om at mindske ensomheden gået endnu videre.

- Café Lauritz er et tilbud til unge voksne, som bor på to af kommunens bosteder. Mange af de unge har autisme og svært ved at færdes uden for deres egen bolig. I sommeren 2019 opstartede frivillige fra Røde Kors Hovedstaden en café-aften i bostedets fælleslokaler, hvor vores beboere kan være sammen om spil, yoga eller bare en kop kaffe, fortæller Martin Pedersen, som er forstander for to botilbud i Frederiksberg Kommune.

- Vi oplever, at flere af de beboere, som ellers nødigt forlader deres lejligheder, dukker op til caféen. De bliver ved med at komme, og en enkelt har endda taget en af sine venner med, fortsætter han.

Udvikling sammen med ligesindede

Ideen til Café Laurits fik Martin selv, men den blev lynhurtigt grebet, udviklet og igangsat af ansatte og frivillige fra Røde Kors Hovedstaden, fortæller Martin videre:

- Det har været som at få en stor gave. Vi har tydeligt kunnet mærke, at vi her samarbejder med en organisation, som er vant til at sætte projekter i søen, så vi har bare selv sørget for lokaler og en ansat, som støtter op om de frivillige i cafeéns åbningstid. De frivillige bærer projektet, og det er en fornøjelse at opleve, hvordan de sørger for gode rammer for et fællesskab mellem de unge.

Det er ikke noget nyt for Røde Kors Hovedstaden at tænke i fællesskaber mellem deltagerne. Det er allerede et bærende element i vores to netværkshuse, hvor frivillige sørger for gode rammer for, at fælles aktiviteter, samtaler og måske endda venskaber kan opstå mellem deltagerne.

- En stor del af vores arbejde for og med socialt udsatte er baseret på den såkaldte ABC-metode, som i korte træk handler om, at mennesker opnår større mental sundhed ved at gøre noget aktivt, som føles meningsfuldt for dem i fællesskab med andre, fortæller udviklingschef Ole Abildgaard Mikkelsen.

- Frederiksberg Kommune er også en del af det nationale ABC-samarbejde, og derfor giver det ekstra god mening for os at arbejde sammen om at gøre en forskel for kommunens borgere.

1+1=100

Når de unge voksne fra Frederiksberg Kommunes bosteder mødes i Café Lauritz, er gevinsten større end bare det nye sociale fællesskab med de andre unge.

- Når vores beboere møder frivillige og bliver trygge ved tanken om, at der findes mennesker, som gerne vil dem, kan det på længere sigt gavne dem. Målet for mange af vores beboere er at flytte videre i egen bolig, og hvis de bliver trygge ved frivillige fællesskabstilbud nu, er det langt større sandsynlighed for, at de kommer til at opsøge dem senere i livet også, fortæller Martin Pedersen og fortsætter:

- På den måde er der mange perspektiver i Café Lauritz, som slet ikke har foldet sig helt ud endnu. Jeg håber, at vi kan fortsætte den gode dialog omkring indsatsen og med tiden måske udvikle det som en prototype til et koncept, som kan bruges flere steder til gavn for flere med psykisk sårbarhed.

Vi vil skabe løsninger sammen med omverdenen

Røde Kors Hovedstaden vil:

  • Indgå i tætte parløb med offentlige og private samarbejdspartnere
  • Påvirke beslutningstagere og meningsdannere til at forbedre vilkårene for hovedstadens udsatte
  • Sætte dagsordenen gennem kommunikation om den sociale forandring, vi er i gang med at skabe
  • Skabe sociale løsninger sammen med Røde Kors i Danmark og Ungdommens Røde Kors