Samarbejde for at støtte til mennesker med demens

Samarbejde for at støtte til mennesker med demens

I Frederiksberg Kommune tager fem medarbejdere på forbyggende hjemmebesøg hos borgere over 65 år, der ikke får daglig hjemmepleje. Her møder de en del borgere med hukommelsesudfordringer eller tidligere stadier af demens, som kan få god støtte af en frivillig fra Røde Kors Hovedstaden.

Når Ulla Christiansen og hendes kolleger i Frederiksberg Kommune tilbyder forbyggende hjemmebesøg, mærker de også, hvordan hukommelsesudfordringer og demens kan være slidende på den ældres pårørende som eksempelvis en ægtefælle.

- Man kan godt ønske sig, at der var en mulighed for noget mere aflastning, sådan så man kan sige, at der en gang om ugen kommer der en, der kan være hos den demente. Så kan ægtefællen foretage sig noget andet og få et pusterum. Derfor har vi kontakt med Røde Kors Hovedstaden, som forsøger at finde frivillige besøgsvenner, fortæller hun.

En frivillig ven giver et pusterum i hverdagen – og mange er på venteliste

- Mennesker med demens er mennesker præcis som alle andre – med egne interesser, holdninger og behov for fysisk aktivitet og samvær med andre. Desværre bliver de ofte også ensomme, fordi sygdommen kan gøre det svært at have samme sociale liv som tidligere. Mit umiddelbare skøn er, at omkring 50-75 personer alene i Frederiksberg føler sig ensomme og kunne have gavn af en ven, fortæller Marie-Louise Falsing, som er demenskoordinator i Frederiksberg Kommune.

Her kommer Røde Kors Hovedstadens frivillige ind i billedet, for en frivillig besøgsven fra indsatsen Samvær og Demens kan give selskab og følelsen af fællesskab og tryghed. Både for den demensramte og de pårørende.

- En frivillig besøgsven kan og skal ikke udfylde rollen som hverken professionel omsorgsperson eller pårørende, men netop træde i rollen som en ven. Det er også pårørende, der ofte tager kontakt til Røde Kors for at få en ven til deres forældre, søskende eller ægtefælle med demens. Fælles for henvendelserne er, at de ønsker at mindske ensomheden i deres kæres liv og give deres kære mulighed for et socialt liv, fortæller Marie-Louise Falsing.

Fakta om demens

I Frederiksberg Kommune var der estimeret 1.685 borgere med demens i 2015 – i 2025 forventes tallet at være steget til 1.866. I samme periode forventes befolkningen i aldersgruppen 60+ kun et stige med 1,6%.

Antallet af demente forventes at stige – både fordi gennemsnitslevealderen stiger, og fordi vi er blevet bedre til at diagnosticere mennesker med demens.

Læs mere om, hvordan du kan hjælpe et menneske med demens