Røde Kors Hovedstaden bliver medlem af RådgivningsDanmark

Røde Kors Hovedstaden bliver medlem af RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmark er en brancheforening for almennyttige organisationer, der yder gratis rådgivning af social karakter til mennesker i vanskelige livssituationer. Røde Kors Hovedstaden står bag to rådgivninger – Offerrådgivningen i Hovedstaden og Rådgivning for Seniorer. 

– Brancheforeningen arbejder for at højne og sikre kvaliteten i sociale rådgivningstilbud, så rådgivning af høj kvalitet bliver mere tilgængelig for mennesker med behov for hjælp. Derfor er vi glade for, at vi fremover kan blive en del af dette arbejde, så vi kan løfte kvaliteten af vores rådgivningsaktiviteter yderligere, fortæller udviklingschef Ole Abildgaard Mikkelsen.

Det er Offerrådgivningen i Hovedstaden og Rådgivning for Seniorer, der nu har mulighed for at trække på den viden og det netværk, som RådgivningsDanmark tilbyder.

Frivilligt arbejde med vægt på viden og læring
Fælles for de to rådgivningsaktiviteter er, at de møder et behov for omsorg og støtte hos nogen af de mest udsatte mennesker i vores lokalområde. Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende ved voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Rådgivning for Seniorer rådgiver ældre i spørgsmål om eksempelvis økonomi og sociale aktiviteter.

– Røde Kors Hovedstaden har som mål at undersøge og udvikle det frivillige arbejde, så vi bedst muligt kan støtte og hjælpe de mest udsatte i hovedstaden. Vi lægger vægt på at dele viden og faglighed, så flere kan få gavn og glæde af erfaringerne. Derfor glæder vi os til at vores rådgivning bliver endnu bedre i samarbejde med brancheorganisationen, siger Ole Abildgaard Mikkelsen.