Samarbejd med os

Samarbejde med Røde Kors Hovedstaden

Vi gør en dyd ud af at skabe bæredygtige løsninger på sociale udfordringer i vores lokalområde på et fundament af data og i tæt samarbejde med andre, der har viden og evner til at være med til at skabe en reel forskel.

Kontakt os

Vil I vide mere om muligt samarbejde, så kontakt koordinator Kiwie Winther på kiwint@rodekors.dk / 2892 3418 eller organisationschef Thomas Mølgaard Andersen på thoman@rodekors.dk / 2844 2986.

Det får I ud af det

 • Reel positiv forandring af udsatte københavneres liv
 • Stolthed hos jeres medarbejdere over støtten til positive forandringer
 • Lokal synlighed i mediebilledet i hovedstaden
 • Understøttelse af jeres CSR-målsætninger

Det tilbyder vi

 • En professionel samarbejdspartner med et stærkt lokalt fundament
 • Dyb, databaseret viden om de målgrupper, vi hjælper
 • Mange års erfaring med at skabe reel forandring for udsatte medmennesker
 • Adgang til netværk med tusinder af engagerede frivillige
 • Mulighed for eksponering på vores hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier

Sådan kan I hjælpe

 • Ved at støtte vores indsatser økonomisk
 • Ved at være med til at løse konkrete sociale udfordringer i et fælles projekt
 • Gennem gratis brug af services eller produkter
 • Med donationer til vores genbrugsbutikker
 • Ved at stille arbejdskraft til rådighed

Her kan I hjælpe med konkrete opgaver

Der er masser af muligheder for at hjælpe til i vores organisation - for eksempel ved at sortere varer i genbrugsbutikkerne eller hjælpe med at sætte værelser i stand på vores herberg.
Her kan du få et overblik over mulighederne lige nu: Opgaver 2022