Mød bestyrelsen: Thea Hass

Mød bestyrelsen: Thea Hass

Thea er nyvalgt til Røde Kors Hovedstadens bestyrelse. Hun er 55 år gammel, frivillig mødestedsleder til Landsindsamling og til daglig direktør for Spejderne.

Hvorfor har du valgt at være en del af Røde Kors Hovedstadens bestyrelse?

Jeg har en meget stor respekt for det arbejde, som udføres i hele Røde Kors-bevægelsen, både nationalt og internationalt. Røde Kors Hovedstaden er en helt afgørende aktør på den nationale scene, særligt i forhold til de sociale indsatser i Røde Kors-bevægelsen. Jeg vil gerne være med til at udvikle civilsamfundets rolle i Danmark, og derfor har jeg stor lyst til at bidrage til bestyrelsesarbejdet.

Hvilke erfaringer har du med dig, som du bruger i bestyrelsesarbejdet?

Jeg har over 20 års erfaring med bestyrelsesarbejde, både som direktør og som bestyrelsesmedlem. Jeg sidder også i bestyrelsen for Egfond, der driver et opholdssted og botilbud for børn og voksne med særlige behov, og i bestyrelsen for Ungdomsbureauet, der blandt andet står for Ungdommens Folkemøde. I mit daglige arbejde har jeg ansvaret for selv at betjene en bestyrelse. Jeg har derfor et indgående kendskab til bestyrelsesarbejdet, og hvad der skal til for at skabe en velfungerende bestyrelse, der fokuserer på den strategiske ledelse og udvikling af organisationen.

Hvilke drømme har du på Røde Kors Hovedstadens vegne?

På den nationale front anser jeg RKH som en helt central aktør i Røde Kors-bevægelsen til at løfte de sociale indsatser, og medvirke til både at styrke og udvikle civilsamfundets rolle. Afdelingen har en størrelse, som gør os til spydspids, når der skal udvikles nye sociale indsatser, eller når eksisterende indsatser skal fornys, og Røde Kors Hovedstaden kan derfor spille en helt central rolle i udviklingen af civilsamfundet i de kommende år. Jeg håber, at RKH kan være med til at bidrage til en større kvalitet i civilsamfundets indsatser, og gerne også et større fokus på, hvilke indsatser, der skaber reel effekt for brugerne.