Mød bestyrelsen: Karine Arnstedt

Mød bestyrelsen: Karine Arnstedt

Karine er medlem af Røde Kors Hovedstadens bestyrelse og har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i både virksomheder og fonde.

Hvorfor har du valgt at være en del af Røde Kors Hovedstadens bestyrelse?

I min familie har det altid i mange generationer heddet sig, at hvis man på nogen måde har personlige ressourcer til det, er man på det nærmeste forpligtet til at hjælpe mennesker, som er udsatte og sårbare. Man kan nærmest sige det ligger i mit DNA at være frivillig. Jeg blev på et tidspunkt opfordret til at træde ind i Røde Kors Hovedstadens bestyrelse, hvilket jeg uden betænkeligheder sagde ja til. Det har i alle årene været og er stadig en stor glæde for mig at være med til at lægge rammerne for det vigtige strategiske arbejde, som er en fantastik platform for at udvikle medmenneskelige socialt innovative tiltag gennem en frivillig indsats.

Hvilke erfaringer har du med dig, som du bruger i bestyrelsesarbejdet?

De erfaringer jeg har med mig dækker relativt bredt. Jeg har afsluttet akademiske uddannelser inden for flere områder, hvoraf jeg særligt bruger værktøjer inden for ledelse, økonomi, kommunikation og psykologi som de mest relevante for bestyrelsesarbejdet i HRK. Herudover har jeg mange års erfaringer som bestyrelsesmedlem i adskillige større erhvervsvirksomheder og fonde, som blandt andet uddeler midler til sociale formål. Jeg har herigennem skabt mig et meget bredt netværk, som kan være relevant for Røde Kors Hovedstaden, når der skal søges midler i private fonde i nogle af Danmarks største virksomheder.

Hvilke drømme har du på Røde Kors Hovedstadens vegne?

Jeg har en drøm om, at vi på relevant vis skal være socialt innovative og udvikle vores hjælpearbejde til gavn for de mange sårbare og udsatte mennesker i hovedstaden. Den drøm kan kun realiseres, hvis vores nuværende og kommende frivillige bliver ved med at opfatte Røde Kors Hovedstaden som det bedst tænkelige sted at udføre frivilligt arbejde. Vores mange dygtige og hjertevarme frivillige er hele fundamentet for Røde Kors Hovedstaden, så vi skal blive ved med at give dem de udviklingsmuligheder, de måtte ønske og understøtte et kompetent og åbent sekretariat, som kan støtte de frivillige i deres engagement for at yde en medmenneskelig indsats på frivillig basis.