Mød bestyrelsen: Anne-Kristine Moody Jakobsen

Mød bestyrelsen: Anne-Kristine Moody Jakobsen

Anne-Kristine har været frivillig i Røde Kors Hovedstaden i syv år og medlem af bestyrelsen de seneste fire. Hun er 44 år gammel og er også medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors.

Hvorfor har du valgt at være en del af Røde Kors Hovedstadens bestyrelse?

Jeg har været frivillig, siden jeg var helt ung – først som spejderleder og svømmetræner, siden i studenterorganisationer og NGOer. I det arbejde har jeg altid interesseret mig for det strategiske i at drive en forening, og jeg har også været en del af bestyrelsesarbejdet flere steder.

Hvilke erfaringer har du med dig, som du bruger i bestyrelsesarbejdet?

Jeg har arbejdet som direktionsassistent og med strategisk ledelse, og mit frivillige arbejde har givet mig et godt fundament og en god forståelse for arbejdet i Røde Kors Hovedstadens bestyrelse. Jeg har blandt andet lavet sommerlejre både i Danmark og i udlandet, været aktivitetsleder på Karriereguiden og i dag er jeg aktivitetsleder for den gruppe af frivillige, der arbejder med at fortælle om krigens regler i International Humanitarian Law.

Hvilke drømme har du på Røde Kors Hovedstadens vegne?

Vi skal gå foran og være pilot på nogle af de aktiviteter, vi ser et behov for, så det senere kan videreføres til andre Røde Kors-afdelinger. Vi skal handle på de behov vi ser, og vi skal være med til at sætte temaer på dagsordenen i hovedstaden, så politikkerne får øje for, at der skal handles. Røde Kors Hovedstaden er gode til at skabe aktive meningsfulde fællesskaber, og det skal vi gøre sammen med flere og for flere på flere måder.