Om os

Fællesskaber i hovedstaden

Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Vi er omkring 3.000 frivillige, som lægger tid og energi i mere end 40 forskellige aktiviteter til gavn og glæde for de mest udsatte i vores lokalområde. Røde Kors Hovedstaden dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.

Vores ambition er, at de socialt udsatte i hovedstaden skal have mulighed for at indgå i de fællesskaber, de ønsker. De skal have den støtte, de har behov for – ikke mindst til de svære overgange i livet, hvor ressourcerne er særligt knappe.

Storbyens særlige udfordringer

Røde Kors er altid til stede. Og Røde Kors Hovedstaden er til stede i hovedstaden, hvor de sociale udfordringer har en særlig karakter. Her er mange mennesker med ensomhed, misbrug og psykisk sårbarhed i deres liv, og her er mange mennesker, der ikke har deres eget hjem.

Hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen

Alt for mange mennesker føler sig ikke som en del af samfundet, og mange socialt udsatte har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Ofte er det i de svære overgange i livet, hvor mennesker har færrest ressourcer, at de har størst brug for hjælp at finde fodfæste igen.

Målgruppen for Røde Kors Hovedstaden arbejde er de mest udsatte i hovedstaden, som lever et liv på kanten uden for fællesskabet. I særlig grad retter vi hjælpen mod:

  • Ældre og voksne med ensomhed i deres liv
  • Mennesker med manglende netværk og få relationer
  • Børn i udsatte familier
  • Kvinder udsat for vold
  • Mennesker uden et hjem, de kan kalde deres eget

Løsninger sammen med vores omverden

De sociale udfordringer i en hovedstad er for komplekse til, at Røde Kors Hovedstaden kan løse dem alene. Derfor vil vi skabe løsninger i tæt samarbejde med både offentlige og private samarbejdspartnere – og sammen med Røde Kors i Danmark og Ungdommens Røde Kors.

De 7 principper

Røde Kors blev grundlagt på syv principper, der gælder for alle Røde Kors-medarbejdere og frivillige i hele verden. Principperne er en del af fundamentet for Røde Kors.

Medmenneskelighed

Røde Kors, der opstod ud fra et ønske om at bringe upartisk hjælp til sårede på slagmarken, forsøger nationalt og internationalt at forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor den end måtte findes. Røde Kors' formål er at beskytte liv og helbred og at sikre respekt for mennesket, samt at fremme gensidig forståelse, venskab, samarbejde og varig fred mellem alle folkeslag.

Upartiskhed

Vi hjælper alle uanset nationalitet, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk tilknytning.

Neutralitet

Vi tager aldrig parti, men hjælper alle uden at tage hensyn til skyld eller uskyld.

Uafhængighed

Ingen kan tvinge os til eller forhindre os i at hjælpe, der hvor vi mener, der er brug for det.

Frivillighed

Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, der i sit arbejde ikke på nogen måde er tilskyndet af økonomisk fordel. I Danmark arbejder 20.000 mennesker for at hjælpe andre – uden at få løn.

Enhed

Der kan kun være én Røde Kors-organisation i hvert land. Organisationen skal være åben for alle og skal kunne udføre sit humanitære arbejde i hele landet.

Almengyldighed

Alle Røde Kors-organisationer i verden er lige – med samme rettigheder og samme pligter til at hjælpe hinanden.