Flere end 9 ud af 10 sætter pris på et opkald fra politiet

Flere end 9 ud af 10 sætter pris på et opkald fra politiet

I en forsøgsperiode er ofre, vidner og pårørende til eksempelvis vold eller voldsomme ulykker blevet ringet op efter hændelsen og tilbudt en samtale med en frivillig offerrådgiver. 98 procent synes, at det har været positivt at blive kontaktet, viser evalueringen af forsøget. Den aktive kontakt til ofre, vidner og pårørende er en del af et toårigt forsøgsprojekt finansieret af Offerfonden. Hvis ikke det lykkes at finde yderligere finansiering, ophører projektet i udgangen af april måned.

- Mennesker i krise opsøger ofte ikke hjælp i dagene efter en chokerende hændelse eller forbrydelse, selvom de vil kunne have rigtig god gavn af det. Derfor giver det god mening at gennemføre en opsøgende indsats, og nu arbejder vi på at finde finansiering til at forsætte arbejdet, fortæller udviklingschef Ole Abildgaard Mikkelsen fra Røde Kors Hovedstaden, som driver Offerrådgivningen i hovedstaden.

De 487 ofre, vidner og pårørende, som har deltaget i brugerevalueringen af forsøget, lader til at være enige. Hele 91 procent af de adspurgte er enige eller meget enige i, at alle i deres situation burde ringes op med et tilbud om offerrådgivning.

I forsøgsperioden har tre projektmedarbejdere ringet op til 2.783 ofre, vidner og pårørende. Cirka hver fjerde takkede ja til en samtale med en frivillig offerrådgiver.

Særligt samarbejde mellem politi og frivillige

Offerrådgivningen i Hovedstaden arbejder tæt sammen med Københavns Politi om projektet. Hos politiet giver det tætte samarbejde mening, fordi de frivillige offerrådgivere kan give ofre og vidner en vigtig støtte til at komme videre.

- Vi møder mange rystede mennesker, som har været udsat for en forbrydelse eller en voldsom ulykke. Vi tager også hånd om deres pårørende og vidner. Vi ved, at de frivillige offerrådgivere gør en stor forskel for de mennesker, og derfor er vi glade for at se, at så mange vælger at sige ja til en samtale med en offerrådgiver, siger Rachid El Hani, der er sektionsleder i Den Kriminalpræventive Sektion hos Københavns Politi.

Metoden virker – og det gavner at tale med en frivillig offerrådgiver

- Normalt får ofre, vidner og pårørende et visitkort fra Offerrådgivningen udleveret af politiet, men nu ringer vi dem også op i dagene efter deres oplevelse for at følge op på, om de har brug for hjælp. Evalueringen viser, at langt de fleste sætter pris på opkaldet, og vi har oplevet en markant stigning af mennesker, som har fået gavn af en samtale med en af vores frivillige, siger Helle Bygum fra Offerrådgivningen i Hovedstaden.

I den periode, hvor ofre, vidner og pårørende er blevet ringet op med et tilbud om offerrådgivning, har flere end 700 personer takket ja til en samtale. De frivillige offerrådgivere hjælper ved at lytte og kan også henvise videre til yderligere hjælp, hvis et offer har behov for det.

- Det hjælper at tale om det, man har oplevet. Det giver en anden ro, og det gør det lettere at komme godt videre med livet. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt får denne mulighed, siger Helle Bygum.

Langt de fleste sætter pris på en opringning

En undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Røde Kors har samlet informationer fra 487 ofre, vidner og pårørende, som er blevet ringet op vedrørende offerrådgivning.

• 98 procent svarer, at opkaldet var en meget positiv eller overvejende positiv oplevelse
• 91 procent af de adspurgte svarer, at de er enige eller meget enige i, at alle ofre, vidner og pårørende bør ringes op med et tilbud om offerrådgivning

Læs hele evalueringsrapporten her

Om offerrådgivning

Der findes offerrådgivninger i alle landets politikredse. Find dem alle på oid.dk

Offerrådgivningen i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør varetages af Røde Kors Hovedstaden og kan kontaktes på døgntelefon 2120 9170.