Mennesket bag den uvurderlige støtte

Mennesket bag den uvurderlige støtte

Lis Funck på 82 år er frivillig rådgiver hos Offerrådgivning Hovedstaden og har altid haft fokus på, hvordan mennesker kan fungere optimalt.

Efter en mindre tænkepause beretter Lis om nogle skelsættende år i sin barndom, der har dannet en del af grundlaget for hendes engagement i offerrådgivningen.

- Denne oplevelse har uden tvivl animeret mig til at hjælpe mennesker med ondt i sindet, fortæller Lis.

I hendes teenageår udviklede den tre år ældre storebror et alkoholmisbrug samt en uhensigtsmæssig adfærd til stor gene for sin familie og sine omgivelser. Da faderen døde få år senere, krakelerede maleriet af den lille familie, der på nær broderens afhængighed og udfald, var velfungerende og velstillet.-

- Man kan vel godt sige, at dette var et traumatisk vendepunkt i mit liv, hvor jeg på nærmeste hold kunne se en person i ubalance falde fra hinanden, siger hun eftertænksomt.

Offerrådgivning er en uvurderlig støtte

Interessen for Offerrådgivning blev skabt i forbindelse med et kursus hos Dansk Røde Kors. Her hørte Lis tilbuddet og følte straks, at det stemte overens med det, hun havde arbejdet med og brænder for.

- Jeg har arbejdet med terapi og har nogle ressourcer, jeg kan gøre godt med, siger Lis.

En god veninde fik hende efterfølgende med på holdet af 40 - 45 rådgivere, der efter en uddannelse kan stille sig til rådighed døgnets 24 timer i tilfælde af at have vagten. Opgaverne er mange, men fælles for dem alle er mødet med en person præget af angst eller sorg i mere eller mindre grad. Møderne, der kan foregå hvor som helst, giver mulighed for at tale om sine følelser og blive mødt med respekt og forståelse uden af blive afbrudt.

- Efter mødet er det farvel og tak, og så har jeg bidraget med de første skridt mod bedring, forklarer Lis.

Hun beretter dog om et møde på et hospital, hvor en kvinde havde mistet sin mand i forbindelse med et færdselsuheld, hvorved kvinden selv blev kvæstet.

- Hun var selvfølgelig i chok, men vi havde en lang positiv snak. Jeg blev kontaktet to måneder senere, da hun ønskede endnu en samtale for at få noget på plads. Af hensyn til hendes behov var der selvfølgelig mulighed for det, slutter Lis.

//Skrevet af Søren Risvig

Om Offerrådgivningen

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Læs mere