Krigens regler sætter gang i tankerne

Krigens regler sætter gang i tankerne

Hvordan skal du behandle en krigsfange, der har slået dine venner ihjel? Vil du bombe et boligområde, hvis der ligger en våbenfabrik midt i det? Det er bare to af de dilemmaer, som frivillige fra IHL-gruppen, som underviser i den Internationale Humanitære Lovgivning, præsenterer for deltagerne, når de holder oplæg om krigens regler.

Sidste år deltog 3580 børn, unge og voksne i hovedstadsområdet i et oplæg om krigens regler og fik både mere viden og gang i tankerne.

- Det er et emne, som næsten altid gør et indtryk på folk. Det gjorde det også på mig, første gang jeg hørte om krigens regler. Både voksne og børn ved ret meget om krig og forholder sig hele tiden til informationer i medierne. I IHL-oplæg bliver det hele mere konkret, fordi vi arbejder med dilemmaer – her får deltagerne forhåbentligt en bedre forståelse for krigens ekstreme situationer, fortæller Marie Sjødin Græsholm, som har været frivillig i IHL-gruppen hos Røde Kors Hovedstaden i to år.

Inddragende oplæg sætter ord på krig
Frivillige fra IHL-ruppen tager gratis ud til skoler, gymnasier, aftenskoler og andre, der gerne vil vide mere om krigens regler. De frivillige underviser i den internationale lovgivning på området og inddrager deltagerne i dilemmaer fra virkelighedens krigshandlinger.

- Jeg har aldrig oplevet et oplæg, hvor deltagerne ikke deltog aktivt i diskussionerne. Dilemmaerne sætter gang i overvejelser om ens egne holdninger og værdier, og mange oplever, at deres oprindelige holdning bliver skubbet til og måske ligefrem ændrer sig undervejs, fortæller Marie Sjødin Græsholm og fortsætter:

- For mig er det en stor del af drivkræften for at være frivillig i IHL-gruppen. Jeg synes, det er vigtigt, at så mange som muligt får en forståelse for, hvad der foregår under en krig, så vi kan forholde os aktivt til alle de informationer om krig og konflikt, vi møder på for eksempel Facebook, Youtube og i medierne generelt. Jeg oplever, at mange børn har set rigtig meget, når vi møder dem, og jeg er glad for at være med til at give dem en kontekst.

Læs mere om IHL-gruppen

Røde Kors og krigens regler

Den Internationale Humanitære Lovgivning er regler, som regulerer, hvad man må og ikke må, når man er i krig. Det handler om at skelne mellem dem, der deltager aktivt i krigen og dem, der ikke gør, og som skal beskyttes. Det er afvejningen mellem hvad der er militært nødvendigt og hvad der er menneskeligt at gøre.

Røde Kors har en særlig rolle i at sikre, at krigens regler bliver overholdt ved at have en dialog med parterne i krigen og dokumentere, hvis reglerne bliver overtrådt. Samtidig har vi en forpligtigelse til at udbrede kendskabet til reglerne, så alle ved, hvad man må og ikke må.