Jørgens hjerte banker for psykisk sårbare

Jørgens hjerte banker for psykisk sårbare

Ensomhed og psykisk sårbarhed går ofte hånd i hånd. Det ved Jørgen Gundelach, som er frivillig teamleder i Røde Kors Hovedstadens indsats for psykisk sårbare på Amager, og det vil han gøre noget ved.

Jørgen Gundelach har i mere end 28 år arbejdet med psykisk sårbare som en del af en kommunal socialforvaltning – blandt andet har han været en af drivkræfterne bag et tidligere værested i Urban Planen på Amager. I dag bruger Jørgen sin fritid på at matche psykisk sårbare med frivillige besøgsvenner.

– Vi skal gøre noget mere og noget bedre for de psykisk sårbare i hovedstaden. Her kan frivillige besøgsvenner virkelig gøre en forskel. Psykisk sårbare er også ofte ensomme og mange møder mest mennesker, der får løn for at være sammen med dem. En besøgsven, som kommer helt frivilligt, kan både bryde ensomheden og give selvtillid, fortæller Jørgen.

Du er ikke din lidelse

Jørgen har valgt at være frivillig i projektet Sind og Sårbarhed under Røde Kors Hovedstaden, fordi han gerne vil sikre, at psykisk sårbare bliver set som mennesker og ikke som deres diagnoser.

– Det er så vigtigt, at vi hele tiden ser på det enkelte menneske og betragter psykisk sårbarhed som en tilstand, han eller hun er i og kan komme ud af igen. Jeg er frivillig i Sind og Sårbarhed, fordi jeg på den måde kan bruge mine erfaringer til at oplære og vejlede nye frivillige besøgsvenner, som kan være med til at skabe et fællesskab for nogen af vores mest sårbare medmennesker.

Vil du være besøgsven?

Omkring 200 frivillige i Røde Kors Hovedstaden er lige nu besøgsven for et menneske med psykisk sårbarhed. De frivillige bliver klædt på til opgaven gennem et uddannelsesforløb og har også altid mulighed for at få sparring hos en mere erfaren frivillig.

Behovet for besøgsvenner er stort, og der er altid plads til flere i det frivillige fællesskab. Læs mere her.