Invitér en ung hjemløs hjem til dig

Invitér en ung hjemløs hjem til dig

2.300 unge har ikke et sted, de kan kalde hjem, og for at hjælpe de unge har Røde Kors og Hjem til Alle Alliancen startet aktiviteten Hjem til Dig. Et initiativ, som skal stoppe stigningen af unge hjemløse i Danmark ved at tilbyde et ophold hos en frivillig værtsfamilie eller værtsperson.

Af Ida Mehl

 

Hvert år flytter tusindvis af unge hjemmefra. Og selvom det går godt for langt de fleste, har nogle unge svært ved at finde fodfæste.

De mangler et fællesskab og et sted, de kan slå rødder.

Nogle er sofasurfere, opholder sig hos bekendte eller tilfældige, nogle finder et sted for en kort stund, mens andre ender på gaden. Fælles for alle de unge er, at de har brug for hjælp til at komme godt videre i tilværelsen.

Den hjælp kan de nu få i den nye Røde Kors aktivitet Hjem til Dig, hvor frivillige værtsfamilier eller værtspersoner åbner deres hjem og hjælper unge på kanten af hjemløshed.

Den unge bor hos værtsfamilien og får en tryg base i en periode på 3-6 måneder og indgår i familiens fællesskab. Samtidig bliver den unge matchet med en frivillig ung-til-ung mentor fra Ungdommens Røde Kors, der hjælper den unge med eksempelvis at søge bolig, komme i gang med uddannelse eller job eller indgå i nye fællesskaber.

Et stigende problem

For mange unge kan en tryg base i en periode være et afgørende skridt, der forhindrer dem i at ende i længerevarende hjemløshed.

Og der er brug for en indsats, for hjemløshed blandt unge er et stigende problem. I Danmark har 2.300 unge mellem 18-29 år ikke et hjem – en fordobling i forhold til for otte år siden – og alene i København er der 380 hjemløse unge.

Der kan være forskellige årsager til, at de unge er endt i en sårbar situation på kanten af hjemløshed. De kan have et problematisk forhold til forældrene, manglende netværk eller de har måske været anbragt og skal nu ud og være voksne i en verden, hvor de ikke kender spillereglerne.

Johanne er én af de unge, der har haft hjemløshed tæt inde på livet. Hun kom godt videre efter et ophold hos en værtsfamilie:

”Jeg boede hos en værtsfamilie et halvt års tid, og de hjalp mig med virkelig mange ting. Blandt andet at tage en uddannelse og færdiggøre noget, og det gav mig mod til at komme videre og det gav mig ekstremt meget selvtillid,” siger hun.

Johanne boede hos en værtsfamilie en periode, og det var en stor hjælp for hende.

“En forebyggende indsats”

Hjem til Dig er udviklet på baggrund af den engelske lignende model Nightstop, som har stor succes i England. I Nightstop tilbydes unge overnatning i nogle enkelte dage, mens Hjem til Dig er et mere langsigtet forløb på 3-6 måneder, der har fokus på forebyggelse:

”Hjem til Dig er en forebyggende indsats, som skal nå sårbare unge, inden de ender i længerevarende hjemløshed. Et lignende projekt findes ikke i Danmark,” siger Lisbeth Amby, projektkoordinator på Hjem til Dig i Røde Kors Hovedstaden, og fortsætter:

”Ved at bo hos en værtsperson eller værtsfamilie kan den unge få en base og få ro på uden usikkerheden om, hvor man skal sove den næste nat. Det kan give overskud til at søge job, uddannelse eller søge permanent bolig med støtte fra den ung-til-ung mentor, som den unge også tilbydes fra Ungdommens Røde Kors.”

Nogle af de unge ender i dag med at bo på herberg, men det er ikke altid en god løsning, fortæller Lisbeth Amby:

“Her kan de hurtigt ende i miljøer, som ikke er gode for dem, og som måske kan betyde, at deres personlige problematikker bliver forstærket, eller at de får tungere psykiatriske udfordringer eller problemer med misbrug. Det er blandt andet det, vi gerne vil hjælpe med at forhindre.”

Røde Kors Hovedstaden hjælper dig og den unge

Det er en stor beslutning at åbne sit hjem, og derfor hjælper og støtter Røde Kors Hovedstaden værtsfamilien eller værtspersonen hele vejen gennem forløbet:

”På mange måder kan det minde om at have en udvekslingsstudent boende, som har brug for at lære nogle sociale spilleregler. Begge parter har en organisation i ryggen, som vil dem det bedste. Derudover handler det om at skabe en fast struktur for den unge, og at værtsfamilien eller værtspersonen er åben og nysgerrig,” siger Lisbeth Amby.

Læs mere om Hjem til Dig her

Værtsfamilien eller værtspersonen vil blive klædt godt på til opgaven gennem samtaler og introduktionskursus. De vil løbende blive tilbudt relevant undervisning og sparring og blive tilknyttet en kontaktperson fra Røde Kors Hovedstaden.

Yderligere vil der blive oprettet et fællesskab med andre værtsfamilier og værtspersoner, så man kan dele erfaringer og lære af hinanden. Det skal sikre, at forløbet bliver en positiv og lærerig oplevelse for begge parter.

Hjem til Dig er udviklet i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Røde Kors Hovedstaden, Røde Kors i Aarhus, Ungdommens Røde Kors, Hjem til Alle Alliancen og Bikubenfonden. Aktiviteten er startet i maj 2018 og løber over tre år.