Invitation til generalforsamling i Røde Kors Hovedstaden

Invitation til generalforsamling i Røde Kors Hovedstaden

D. 27 marts inviterer Røde Kors Hovedstaden til ordinær generalforsamling. Her kan du læse meget mere om aftenens program og tilmelde dig. 

Af: Ulrik Stavnsbjerg Offersen

 

Aftenen starter med indtjekning og aftensmad fra kl. 17.30, hvorefter selve generalforsamlingen vil begynde. Senere på aftenen er der tre spændende beretninger fra Røde Kors Hovedstadens internationale projekter.

Alle frivillige i Røde Kors Hovedstaden er inviteret.

Aftenens program:

Kl. 17:30 – Indtjekning og mad fra Shammfood

Kl. 18.30 – Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om afdelingens virksomhed i 2016

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Afdelingens fremtidige virksomhed

5. Indkomne forslag (sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Formand (ikke på valg)
b. Medlemmer af bestyrelsen
c. Suppleanter
d. Revisor(er) og revisorsuppleant(er)

7. Eventuelt

Kl. 19.45 – Kaffe og kage pause

Kl. 20.00 – Efter generalforsamlingen er der tre spændende beretninger fra det internationale arbejde i Madagaskar og Malawi samt fra et af afdelingens nye initiativer – IHL-gruppen:

  • Røde Kors Hovedstaden støtter venskabsprojektet ’Et værdigt børneliv’ i Madagaskar. På årets studietur deltog Anne-Kristine Moody Jakobsen, som vil fortælle om turen og give en smagsprøve på det kommende Madagaskarforedrag.
  • I 2016 etablerede RKH en ny aktivitet (IHL-gruppen), hvor frivillige tager ud på skoler, gymnasier og foreninger, for at formidle ’Krigens regler’ og den særlige rolle Røde Kors har i forbindelse med krig. Frivillige fra gruppen fortæller kort om gruppens aktiviteter.
  • I oktober 2016 besøgte tre frivillige, Tom Christensen, Bolette Edwardsen og Henrik Johansen, vores venskabsafdeling i Zomba, Malawi. De vil fortælle om besøget og om, hvad Zomba og RKH kan lære af hinanden.

Her kan du downloade programmet

Obs – hvis du ønsker at deltage, skal du senest d. 24/3 tilmelde dig ved enten at skrive til rkh@rodekors.dk eller ringe til 38 33 64 00.