Generalforsamling 2019: Hør om Offerrådgivningens gode erfaringer med at opsøge ofre og tilbyde hjælp

Generalforsamling 2019: Hør om Offerrådgivningens gode erfaringer med at opsøge ofre og tilbyde hjælp

Røde Kors Hovedstaden inviterer til generalforsamling mandag den 25. marts på Nordre Fasanvej 224, 2. sal, København N. Aftenen begynder klokken 17 med sandwich og velkomst, og selve generalforsamlingen begynder klokken 18. På generalforsamlingen kan du i år møde offerrådgiver Helle Bygum og projektleder Charlotte Juhl Hansen fra Offerrådgivningen i hovedstaden. De vil fortælle om Offerrådgivningens arbejde og det nyskabende samarbejde med Københavns Politi, hvor ofre for forbrydelser og ulykker bliver ringet op og får tilbudt en samtale med en frivillig offerrådgiver.

Tid og sted

Mandag den 25. marts 2019 klokken 18.00
Indtjekning fra klokken 17.00

Nordre Fasanvej 224, 2. sal, 2200 København N

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingens virksomhed 2018
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Afdelingens fremtidige virksomhed
5. Indkomne forslag (sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6a. Formand (på valg lige år)
6b. Medlemmer af bestyrelsen (4 medlemmer på valg)
6c. Suppleanter
6d. Revisor(er) og revisorsuppleanter(er)
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen klokken cirka 19.15 er der pause med kaffe og kage. Herefter byder vi velkommen til Offerrådgivningen, som vil fortælle om de frivillige offerrådgiveres arbejde og det nyeste samarbejde med Københavns Politi.

Tilmelding senest torsdag den 21. marts 2019 til rkh@rodekors.dk eller på telefon 38336400.