Generalforsamling 2018 med oplæg om Røde Kors arbejde for hjemløse i hovedstaden

Generalforsamling 2018 med oplæg om Røde Kors arbejde for hjemløse i hovedstaden

Mandag den 19. marts inviterer Røde Kors Hovedstaden til ordinær generalforsamling og spændende oplæg om Røde Kors indsatser for hjemløse i København.

Af: Ole Mikkelsen og Steven Biccard (foto)

Oplæg om Røde Kors Hovedstadens indsatser for hjemløse

Aftenen starter kl. 17 med sandwich og velkomst. Selve generalforsamlingen begynder kl. 18, og efter pause med kaffe og kage kl. 19.15, vil der være et spændende oplæg om Røde Kors indsatser for hjemløse i København. Hør hvordan Røde Kors arbejder med hjemløse der udskrives til gaden efter endt hospitalsbehandling, udokumenterede migranter, vores klinik i Hus Forbi og vores indsatser for hjemløse unge.

Dagsordenen

Dagsorden for generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed i 2017
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Afdelingens fremtidige virksomhed
 5. Indkomne forslag (sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen)
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Formand (på valg)
 8. Medlemmer af bestyrelsen (fi re poster)
 9. Suppleanter
 10. Revisor(er) og revisorsuppleant(er)
 11. Eventuelt

 

Tilmelding: Senest den 16. marts 2018 til rkh@rodekors.dk eller 38 33 64 00.

Generalforsamlingen afholdes i kursuslokalet på Nordre Fasanvej 224, 2.sal,

2200 København N.

På billedet ses David (tv), som er en af otte sygeplejersker, sammen med Olaf, der har fået hjælp i Sygeplejegruppen.