Genbrug – en vej til verdensmålene

Genbrug – en vej til verdensmålene

Når du køber en trøje i en af vores 15 genbrugsbutikker i hovedstaden, sparer du både penge og undgår at belaste miljøet. Samtidig er du med til at sikre det økonomiske overskud, som Røde Kors Hovedstaden bruger til sociale aktiviteter for vores mest udsatte medmennesker. På den måde vinder alle, når der er kunder i butikkerne.

Et af FNs verdensmål handler om ansvarligt forbrug og produktion. I vores 15 genbrugsbutikker viser vi vejen til ansvarligt forbrug. Her får tøj og ting nyt liv hos nye ejere, og på den måde skal
der ikke produceres flere ting.

Produktion af tøj står for eksempel for ti procent af verdens samlede CO2-udledning. Genbrugsbutikkernes kunder er med til at tage ansvar for fremtiden ved at vælge at købe genbrug. På den lange bane giver det både mindre affald, lavere forbrug af råstoffer og renere luft – det er ansvarligt forbrug, og vi er glade for at kunne skabe rammerne for det.

Meget tøj = meget forurening

  • Hver dansker køber i gennemsnit 16 kilo tøj om året
  • Hvert år produceres der på verdensplan 150 milliarder stykker tøj
  • Beklædningsindustrien regnes for en af de mest forurenende i verden, kun overgået af olieindustrien