Derfor er vi frivillige i Røde Kors Hovedstaden

Derfor er vi frivillige i Røde Kors Hovedstaden

Hver eneste dag tager frivillige i Røde Kors Hovedstaden ansvar for deres medmennesker. I 2018 var vi 2.769 frivillige, som drog omsorg og skabte glæde for udsatte i hovedstaden, og det frivillige fællesskab rykkede endnu en gang rammerne for, hvad vi kan løfte sammen.  I december 2018 fik alle frivillige et spørgeskema tilsendt – det har givet ny indsigt i, hvad der driver engagementet. Her kan du læse, hvad vi fandt ud af.

- Frivilligt arbejde bliver mødt med taknemmelighed og glæde. Det er dejligt at mærke, at det personlige møde kan gøre en forskel i et andet menneskes liv.

- Fordi jeg selv personligt får noget ud af at være frivillig, mens jeg samtidig giver noget videre til andre. 

Sådan beskriver to af de frivillige, der har svaret på Frivilligundersøgelse 2018, hvad der får dem til at fortsætte med det frivillige arbejde.

Vil gerne hjælpe andre frivillige og gøre en forskel

Frivilligundersøgelsen viser, at de tre hyppigste grunde til at blive frivillig i Røde Kors Hovedstaden er for at hjælpe andre mennesker og gøre en forskel, for at bruge sin fritid på meningsfuldt arbejde og for at bruge sine faglige kompetencer til et godt formål.

Kurserne er populære

Det er tydeligt i Frivilligundersøgelsen, at kompetencer er vigtigt i det frivillige arbejde. Hver anden frivillig har været på kursus, og undersøgelsen viser også et stort ønske om flere kurser i blandt andet førstehjælp, konflikthåndtering og samtaleteknik.

Kontakt til den frivillige leder skaber engagement

Deltagerne i Frivilligundersøgelsen blev også spurgt om kommunikationen i organisationen. I besvarelserne er tydeligt, at de frivillige værdsætter en tæt kontakt til de frivillige ledere på aktiviteterne. Det skaber øget engagement, at der bliver fulgt op på den enkelte frivilliges arbejde, og at man som frivillig altid føler sig opdateret.

Anbefalelsesværdig fritidsbeskæftigelse

Det fremgår også af Frivilligundersøgelsen, at det oftest er gennem venner, familiemedlemmer eller kollegaer, at nye frivillige hører om at blive frivillig. Langt de fleste nuværende frivillige vil også anbefale venner og familie at blive frivillig i Røde Kors Hovedstaden.
Blandt årsagerne til at anbefale Røde Kors Hovedstaden kan fremhæves tre - at arbejdet er meningsfuldt, at man godt kan lide at hjælpe andre, og at man gerne vil gøre noget godt for andre.

En stor tak til alle, der deltog i Frivilligundersøgelse 2018. Svarene er med til at sikre, at vi hele tiden kan udvikle organisationen til gavn og glæde for både frivillige og vores udsatte medmennesker i hovedstaden.

Hvem er frivillig i Røde Kors Hovedstaden?

Resultaterne af Frivilligundersøgelsen viser, at de fleste frivillige i Røde Kors Hovedstaden er kvinder, er i aldersgruppen 65-74 år, arbejder frivilligt mellem 11-20 timer om måneden og har været frivillig i 2-5 år.

De tre aktiviteter, hvor der er flest frivillige tilknyttet, er Genbrugsbutikker, Besøgstjenesten og Vågetjenesten.