Forsøg skal skabe øget genbrug og fællesskaber for udsatte

Forsøg skal skabe øget genbrug og fællesskaber for udsatte

Mange af de ting, der bliver smidt i containerne på en genbrugsplads kunne sagtens bruges af andre. Derfor vil Røde Kors Hovedstaden, Amager Ressourcecenter (ARC) og Tårnby Kommune etablere et forsøg, hvor gode ting kan gives direkte videre til salg i genbrugsbutikker i hovedstadsområdet.

Den første oktober blev der stillet to store containere op på Kirstinehøj Genbrugsplads i Tårnby, hvor borgere kan stille ting, som de ikke længere bruger selv, men som andre kan få glæde af. Tingene bliver efterfølgende sorteret og solgt i Røde Kors’ butik på Amager.

Penge til socialt udsatte
Omkring 480 frivillige fra Røde Kors Hovedstaden driver 15 genbrugsbutikker, og overskuddet bliver brugt til at skabe en lang række indsatser for mennesker, der har brug for fællesskab og støtte for at komme godt videre i tilværelsen.

- Vi kan alle komme til at stå i en situation, hvor vi har brug for omsorg eller hjælp. Overskuddet fra vores butikker går blandt andet til en mentorordning for voldsramte kvinder, aktiviteter for udsatte børnefamilier, vågetjeneste for døende og til at skabe lokale netværk i vores netværkshuse på Nørrebro og i Tårnby, fortæller Ole Abildgaard Mikkelsen, som er udviklingschef i Røde Kors Hovedstaden.

Forsøg med direkte genbrug

- Alle kan aflevere ting i containerne, men det er ikke tilladt at hente ting som privatperson

- Frivillige og praktikanter sorterer varerne og kører dem ud til genbrugsbutikken

- En ansat mentor understøtter arbejdet i projektperioden