Førstehjælpskurser

Førstehjælpskurser

Med et førstehjælpskursus fra Røde Kors modtager du teoretisk og praktisk undervisning i, hvad du skal gøre, hvis du overværer en ulykke, uanset om det gælder en småskade eller en livstruende situation.

Vores instruktører har flere års erfaring i at undervise i førstehjælp. De har alle gennemgået en specialuddannelse og holder sig løbende opdateret med den nyeste viden på området.

Røde Kors afholder mange forskellige typer førstehjælpskurser i København, så du kan finde lige det kursus, der passer til dig. Vi tilbyder:

Læs mere om, hvad du lærer på vores førstehjælpskurser her.

Hvis I er en gruppe, der ønsker at lære førstehjælp, er det muligt at booke et kursus kun for jer. Benyt kontaktinformationerne i boksen på denne side.

Tilmelding

Du tilmelder dig et kursus ved at klikke på et af de mulige kurser ovenfor. Du betaler ved tilmelding. Prisen er anført ud for hvert kursus og inkluderer materialer samt kursusbevis. Når du har gennemført tilmelding og betaling, modtager du en bekræftelse per mail, så husk at oplyse din mailadresse og dit mobilnummer.

Tilbagebetaling af kursusgebyr

Afbud og tilbagebetaling af kursusgebyr kan ske indtil syv dage før kursusstart. Herefter er tilmeldingen bindende og kan ikke ændres eller refunderes. Vi forsøger dog at sælge pladsen til den næste på ventelisten, og lykkes det, får du naturligvis dit kursusgebyr refunderet.

Deltagerantal

Et hold etableres, hvis der er minimum 10 tilmeldte. Opnås dette antal ikke, forbeholder vi os retten til at aflyse kurset med en uges varsel. I så fald vil du få tilbudt plads på et andet hold eller få refunderet kursusgebyret.

Kursussted

Vi underviser flere steder i København:

  • I Røde Kors Hovedstadens egne lokaler på Nordre Fasanvej 224.
  • På Peder Lykke Skolen på Amager, tæt på metro og bus.
  • På Skt. Annæ Gymnasium i Valby, tæt på Sjælør Station.

Bevis

Efter endt kursus udstedes der et internationalt gældende kursusbevis efter de retningslinjer, der er udstukket af Dansk Røde Kors.

Husk

  • At opgive folkeregisteradresse, mailadresse samt fuldt cpr.-nummer ved tilmelding
  • At medbringe kursusbekræftelsen (digital version er tilstrækkelig) den første dag samt mad og drikke, når kursustidspunktet kræver dette
  • At medbringe praktisk, løst tøj

Vil du vide mere om førstehjælpskurserne?

Kontakt førstehjælpsafdelingen i Røde Kors Hovedstaden på fhj.rkh@rodekors.dk

4 timers kursus med hjertestarter

Dette kursus er til dig, som ønsker at lære de grundlæggende principper inden for førstehjælp, så du kan reagere, når en alvorlig ulykke opstår. Du lærer blandt ander hjerte-lunge-redning ved hjertestop samt at bruge en hjertestarter.

  • Genoplivning
  • Førstehjælp ved hjertestop
  • Fjernelse af fremmedlegemer

Læs mere om kurset her

Vil du bestille samaritter?

Samaritterne har vagter til blandt andet Roskilde Festival, koncerter, løb, fodboldkampe og øvrige arrangementer i Parken i København.  De behandler alt fra behandling af småskrammer, vabler, brækkede arme og ben, til hjertemassage og behandling af shock.

Mere om samaritterkorpset