Fællesskaber i hovedstaden: Ambition for det sociale arbejde 2018-2021

Fællesskaber i hovedstaden: Ambition for det sociale arbejde 2018-2021

Vores ambition er, at de socialt udsatte i hovedstaden skal have mulighed for at indgå i de fællesskaber, de ønsker. De skal have den støtte, de har behov for – ikke mindst til de svære overgange i livet, hvor ressourcerne er særligt knappe. 

– Med vores nye ambition for det sociale arbejde sætter vi retning for, hvorfor vi gør, som vi gør. Ambitionen er grundstenen under alle de aktiviteter, som de mere end 2500 frivillige i Røde Kors Hovedstaden driver for de mest udsatte mennesker i hovedstaden, fortæller udviklingchef Ole Abildgaard Mikkelsen.

Storbyens særlige udfordringer
Røde Kors er altid til stede. Og Røde Kors Hovedstaden er til stede i hovedstaden, hvor de sociale udfordringer har en særlig karakter. Her er mange mennesker med ensomhed, misbrug og psykisk sårbarhed i deres liv, og her er mange mennesker, der ikke har deres eget hjem.

– Den sociale ambition sætter rammer for vores arbejde i hovedstaden i de kommende år, så vi kan hjælpe de mennesker med sociale problemer, som vi er de rigtige til at løse, siger Ole Abildgaard Mikkelsen.

Hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen
Alt for mange mennesker føler sig ikke som en del af samfundet, og mange socialt udsatte har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Ofte er det i de svære overgange i livet, hvor mennesker har færrest ressourcer, at de har størst brug for hjælp at finde fodfæste igen.

Målgruppen for Røde Kors Hovedstaden arbejde er de mest udsatte i hovedstaden, som lever et liv på kanten uden for fællesskabet. I særlig grad retter vi hjælpen mod:

  • Ældre og voksne med ensomhed i deres liv
  • Mennesker med manglende netværk og få relationer
  • Børn i udsatte familier
  • Kvinder udsat for vold
  • Mennesker uden et hjem, de kan kalde deres eget

Løsninger sammen med vores omverden
– Ambitionen sætter også samarbejde i centrum. De sociale udfordringer i en hovedstad er for komplekse til, at Røde Kors Hovedstaden kan løse dem alene. Derfor vil vi skabe løsninger i tæt samarbejde med både offentlige og private samarbejdspartnere – og sammen med Røde Kors i Danmark og Ungdommens Røde Kors, fortæller Ole Abildgaard Mikkelsen.

Læs Ambition for Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde 2018-2021

Ambitionen er illustreret af tegner Louise Rosenkrands og opsat af grafiker Peter Folkmar.