Donation fra TrygFonden til opsøgende hjælp til ofre

Donation fra TrygFonden til opsøgende hjælp til ofre

En donation på en million kroner fra TrygFonden har muliggjort, at Offerrådgivningen i Røde Kors Hovedstaden og Københavns Politi sammen kan styrke deres opsøgende indsats til mennesker, der har været offer for eller vidne til kriminalitet eller ulykker.

Kriminalitet og ulykker er traumatiserende for ofre, vidner og pårørende, og en krisesamtale kan være en stor hjælp til at komme videre, men trods kampagner og oplysningsarbejder er der mange, der ikke har kendskab til tilbud om offerrådgivning.

- I Københavns Politi oplever vi ofte, at både ofre, vidner og pårørende kan være meget påvirkede af voldsomme episoder, og vi vil rigtig gerne hjælpe de mennesker godt videre i deres liv. Derfor er jeg også glad for, at der nu kan arbejdes endnu mere med den opsøgende indsats, så flere bliver opmærksomme på muligheden for at få oplevelsen bearbejdet ved Offerrådgivningen, siger Henrik Rosenven, politikommissær ved Sektionen for forebyggende screening i Københavns Politi, der suppleres af Christina Tang Sørensen, kontaktperson for politisamarbejdet i Offerrådgivningen:

- Vores erfaringer viser, at der er stort behov for en opsøgende indsats, og at det proaktive opsøgende arbejde stiller nye krav til samtaleteknik i rådgivningen af mennesker i krise.

Det opsøgende arbejde foregår ved, at opsøgende medarbejdere i relevante politisager identificerer ofre, vidner og pårørende, som bliver ringet op med tilbud om offerrådgivning. Hvis vedkommende tager imod tilbuddet, kontakter medarbejderen Offerrådgivningen i Røde Kors Hovedstaden, som efterfølgende hurtigst muligt ringer vedkommende op med tilbud om en rådgivningssamtale.  

- Med donationen fra TrygFonden kan vi nu sikre, at flere får tilbud om en gratis, anonym krisesamtale med en frivillig offerrådgiver. Vi kan opkvalificere vores frivillige, så de i højere grad er klædt på til den opsøgende rådgivning. Det er med til fortsat at styrke kvaliteten af vores arbejde, siger Else Bundesen, formand for Offerrådgivningen i Røde Kors Hovedstaden.

Har du brug for offerrådgivningens hjælp?

Vores telefon er åben døgnet rundt på 2120 9170.