Vågetjenesten indgår samarbejde med Frederiksberg Hjemmepleje 

Vågetjenesten indgår samarbejde med Frederiksberg Hjemmepleje 

Fremover vil frivillige fra Røde Kors Hovedstaden være med til at våge over døende borgere i deres egne hjem på Frederiksberg.

Af: Anne Dandanell Rønne-Nielsen og Steven Biccard (foto)

 

Vågetjenesten og Frederiksberg Hjemmepleje har fra juni indgået et samarbejde, så frivillige vågere nu også vil våge for de døende i borgernes egne hjem på Frederiksberg. Indtil nu har Vågetjenesten samarbejdet med 11 plejecentre i Frederiksberg Kommune samt Frederiksberg Hospital.

Vågetjenestens formål er, at ingen skal dø alene, med mindre de selv ønsker det. De frivillige vågere udfører ingen plejeopgaver og er kun til stede for at give menneskeligt nærvær til den døende.

Vibeke Johansen (til højre i billedet) er palliativ sygeplejerske i Frederiksberg Hjemmepleje, og hun har været med til at etablere samarbejdet med Røde Kors Hovedstaden. På billedet trykker hun hånd med Pia Tjørnehøj, der er intern koordinator på seniorområdet i Røde Kors Hovedstaden.

Vibeke Johansen glæder sig til samarbejdet og forudser, at det vil dække et stort behov hos både pårørende og personale:

”Personalet har rigtig mange opgaver, og det kan være svært for dem at gå fra de døende, når de skal videre til de næste borgere,” siger Vibeke Johansen og fortsætter:

”Med dette samarbejde kommer vågerne til at udføre en vigtig rolle og bidrage med noget helt unikt: menneskelig tilstedeværelse og nærvær som ikke er bundet op på en plejeopgave. I Frederiksberg Kommune har vi den målsætning, at alle skal have en værdig død, og det vil samarbejdet med Vågetjenesten i høj grad bidrage til,” fortæller hun.

Læs mere om Vågetjenesten her

Når det sundhedsfaglige personale fra Frederiksberg Hjemmepleje fremover vurderer, at en borger har omkring et døgn tilbage af livet, kan personalet kontakte Vågetjenestens team på Frederiksberg. Herefter udarbejder den frivillige teamleder en vagtplan, og Vågetjenesten sigter mod, at de frivillige kan våge over den døende både dag og nat. Hvis de pårørende ikke ønsker det, vil Vågetjenesten naturligvis ikke blive tilkaldt.

Den første vågeopgave har allerede fundet sted, og her vågede en frivillig over en døende i fire timer, hvilket de pårørende var meget taknemmelige for.

”Her gjorde jeg en forskel”

Vinnie Lafrenz har været frivillig i teamet på Frederiksberg i to år. For hende er det frivillige arbejde utrolig meningsfuldt, og det giver hende meget:

”Man gør noget godt for både den døende og for de pårørende,” siger hun og fortsætter:

”Ofte er de pårørende også til stede noget af tiden, og en gang mødte jeg en datter, som havde siddet i et helt døgn hos sin døende mor. Hun havde ikke turde gå, så hun var glad og lettet, da jeg kom, og efter en kort gåtur kom hun tilbage med fornyet energi.”

Vågetjenesten udvider til Bispebjerg Hospital

Udover at være tilstede med opmærksomhed og nærvær kan vågeren eksempelvis læse højt fra en bog eller synge en sang. Der er i alt omkring 110 frivillige i Vågetjenestens fem teams, og der våges på plejehjem, i hjemmet og på hospitaler i hovedstadsområdet.

Vinnie Lafrenz kan varmt anbefale andre at melde sig som frivillige:

”Jeg har haft mange rigtig gode oplevelser som våger. Som våger handler det om at komme med det overskud, man har og være med til at skabe en god stemning for de døende og for de pårørende.”

Hør podcast med Sif og Helge, der begge er frivillig vågere

For at blive frivillig kræver det, at du er over 25 år, har en vis robusthed og erfaring med døden enten professionelt eller personligt. De frivillige deltager ikke i behandlingen eller plejen af den døende, men er udelukkende tilstede for at give medmenneskelig omsorg, skabe ro og tryghed. Vågerne tilkaldes, når personalet vurderer, at det forventede dødstidspunkt ligger inden for 1-2 døgn.

Vågetjenesten startede i Røde Kors Hovedstaden i 2011 med to teams på henholdsvis Østerbro og Nørrebro, men i dag omfatter tjenesten også Amager, Frederiksberg og Valby.

Kunne du tænke dig at blive frivillig våger? Så kontakt Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00 eller skriv til os på rkh.seniorkooordination@rodekors.dk.