Digitale konferencer giver inspiration til seniorlivet

Digitale konferencer giver inspiration til seniorlivet

Københavns Kommune og Røde Kors Hovedstaden afholder resten af året en række digitale konferencer for københavnere mellem 62 og 68 år. Konferencerne skal give inspiration til en aktiv og meningsfuld tilværelse som pensionist. På programmet er blandt andet spændende oplægsholdere som Chris MacDonald, Anette Prehn og Charlotte Bøving.

København er en mangfoldig by med masser af tilbud inden for eksempelvis idræt, kultur og frivilligt arbejde. Det er en by med masser af fællesskaber, som gør det muligt at have en aktiv og meningsfuld hverdag - også som pensionist. Nu bliver det nemmere at få overblik over de mange muligheder, der er for at skabe sig et godt seniorliv i København.

Resten af 2021 inviterer Københavns Kommune og Røde Kors Hovedstaden nemlig til en række digitale konferencer for københavnere mellem 62 og 68 år. På de digitale konferencer kan man møde professionelle foredragsholdere og blive præsenteret for en vifte af inspirerende aktiviteter, fællesskaber og skjulte skatte, som København byder på. Undervejs vil der også være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og til de deltagende organisationer, foreninger og klubber.

- Det er mit mål, at københavnerne får et fantastisk seniorliv, når de når dertil. At de har et godt socialt netværk, en meningsfuld hverdag og ikke oplever ensomhed. Overgangen fra et aktivt arbejdsliv giver nye muligheder, men også nye udfordringer. Det kræver en indsats at få et meningsfyldt pensionistliv bygget op med interesser og gode fællesskaber. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi - sammen med Røde Kors Hovedstaden - kan invitere til rækken af digitale konferencer. De kan netop give inspiration til, hvad man kan bruge sin tid til, siger sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Sisse Marie Welling (SF).

Fokus på naturen, kroppen, kulturen, hjernen, hjertet og hinanden

Fælles for de seks digitale konferencer er, at deltagerne vil blive præsenteret for en række oplægsholdere, der sætter fokus på bl.a. krop, hjerne, sind, natur, kultur og fællesskaber. Der vil også være fokus på, hvorfor det er vigtigt at holde sig i gang - fysisk såvel som mentalt og socialt og hvad det betyder for vores sundhed i krop og sind.

Blandt oplægsholderne er naturformidler Anders Kofoed, foredragsholder Chris MacDonald, byhistoriker Allan Mylius Thomsen, forfatter Anette Prehn, læge Charlotte Bøving samt forfatter Karen-Marie Lillelund.

Røde Kors Hovedstaden står for den praktiske afvikling af de seks konferencer og sekretariatsleder Pernille Scheel glæder sig til at byde velkommen

- Vi ved, at det gør en stor forskel for din livskvalitet at være en del af aktive, meningsfulde fællesskaber – også i overgangen fra et erhvervsaktivt liv til et nyt liv som pensionist. Mange oplever at skulle tage stilling til, hvad de gerne vil resten af deres liv, og vi er glade for med konferencerne at kunne give et indblik i de mange muligheder, der er for at finde et nyt fællesskab. Samtidig vil vi sætte fokus på, hvor betydningsfuldt eksempelvis frivilligt arbejde er for din mentale og fysiske sundhed, siger hun.

Læs mere og tilmeld dig her

Digitale konferencer 2021

Programmet for de digitale konferencer (hver gang fra kl. 19.00 til 20.30)

10. maj - Brug Naturen, Københavner! med Anders Kofoed

14. juni - Brug Kroppen, Københavner! med Chris MacDonald

30. august - Brug Kulturen, Københavner! med Allan Mylius Thomsen

20. september - Brug Hjernen, Københavner! med Anette Prehn

25. oktober - Brug Hjertet, Københavner! med Charlotte Bøving

29. november - Brug Hinanden, Københavnere! med Karen-Marie Lillelund

Vil du med?