Herberg for kvinder

Herberg for kvinder

Røde Kors Herberg for Kvinder er en selvejende institution med driftoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Herberget drives efter § 110 i Serviceloven.

Målgruppen er kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig. Herberget har 27 døgnpladser – hvoraf 8 af pladserne er til unge i alderen 18 – 30 år.

Huset bemandes af 21 fastansatte medarbejdere, og der er tilknyttet cirka 60 frivillige, som minimum har to vagter om måneden.

Visitation

Der er ikke krav om visitation eller henvisning fra kommunen for at få plads på herberget. Man kan selv henvende sig ved at ringe til os og forespørge om ledig plads. Såfremt, at der er ledig plads, vil man komme til en visitationssamtale med henblik på afklaring af, om man er målgruppe for herberget.

Bliv frivillig

Som frivillig i Herberget for Kvinder skal du være interesseret i og have respekt for dine medmennesker – også dem, der ikke lever livet, som de fleste. Derudover skal du stå inde for vores formål og værdier, og møde kvinden på hendes præmisser. Du skal brænde for at gøre en forskel for udsatte kvinder og have lyst til at bidrage positivt til at skabe trygge og hjemlige rammer, samt udvise initiativ og samarbejde.

Som frivillig samarbejder du med det faste personale om at løfte praktiske opgaver f.eks. i forbindelse med aftensmad og oprydning, og du er med til at skabe hjemlige og trygge rammer for kvinderne gennem samvær. Der er også mulighed for at være med til at løfte herbergets forskellige aktiviteter, såsom strikkecafé og andre krea-aktiviteter, fejring af højtider, yoga, havearbejde og banko. Er der noget særligt du brænder for og har lyst til at sætte i gang, er vi også meget åbne overfor det.

Hvad forventer vi af dig?  

Som frivillig skal du have overskud, være tålmodig og rummelig, og have respekt for dine medmennesker – også dem, der ikke lever livet, som de fleste. Du skal brænde for at gøre en forskel for udsatte kvinder, og have lyst til at bidrage positivt til at skabe trygge og hjemlige rammer for kvinderne, hvad enten det er gennem stille samvær foran fjernsynet, hyggelig samtale over aftensmaden, eller noget helt tredje.   

Hvor og hvornår skal du hjælpe?  

Du skal tage minimum to vagter om måneden og du forpligter dig i minimum et halvt år. Som frivillig skal du være indstillet på at dagene på herberget er foranderlige. Nogle dage kan være meget stille, og på disse dage er der ofte mindre at lave for frivillige. Andre dage kan være lige modsat!  Herbergets adresse er Kettegård Alle 14, 2650 Hvidovre.  

 

BLIV FRIVILLIG NU

Vil du vide mere om Herberget for Kvinder eller muligheden for at blive frivillig? Så kontakt Herberget på telefon 23 43 19 44 eller send en mail til ditte.luetzen.egstrand@regionh.dk

 

 

Information

Adresse
Kettegård Allé 14
2650 Hvidovre

Åbningstider
Døgnåbent

Hjemmeside
http://www.rodekorsherberg.dk/

 

DET GØR VI OGSÅ

Mulighederne for at blive frivillig i Røde Kors Hovedstaden er mange. Send dit navn og nummer til rkh.frivillig@rodekors.dk, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig på vej.