Herberg for kvinder

Herberg for kvinder

Røde Kors Herberg for Kvinder er en selvejende institution med driftoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Herberget drives efter § 110 i Serviceloven.

Målgruppen er kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig. Herberget har 27 døgnpladser – hvoraf 8 af pladserne er til unge i alderen 18 – 30 år.

Huset bemandes af 21 fastansatte medarbejdere, og der er tilknyttet cirka 60 frivillige, som minimum har to vagter om måneden.

Visitation

Der er ikke krav om visitation eller henvisning fra kommunen for at få plads på herberget. Man kan selv henvende sig ved at ringe til os og forespørge om ledig plads. Såfremt, at der er ledig plads, vil man komme til en visitationssamtale med henblik på afklaring af, om man er målgruppe for herberget.

Bliv frivillig

Som frivillig i Herberget for Kvinder skal du være interesseret i og have respekt for dine medmennesker – også dem, der ikke lever livet, som de fleste. Derudover skal du stå inde for vores formål og værdier, og møde kvinden på hendes præmisser. Du skal brænde for at gøre en forskel for udsatte kvinder og have lyst til at bidrage positivt til at skabe trygge og hjemlige rammer, samt udvise initiativ og samarbejde.

Som frivillig i Herberget for Kvinder laver du mad, kaffe og hygger om beboerne i dagligdagen. Samtidig er du er med til at afholde arrangementer, som en strikkeaften, biograftur eller skovtur. Du er empatisk og møder kvinderne omsorgsfuldt og i øjenhøjde – hvad enten de har brug for lidt mad, en kop kaffe eller en snak. Du har gode samarbejdsevner og overskud til at være noget for andre.

Du skal tage minimum to vagter om måneden, og du forpligter dig i minimum et halvt år. Vagterne ligger i hverdagene enten 15.45-20.00 eller fra 21.00-07.30. Hvis du er nødt til at gå tidligere om morgenen, er der mulighed for det. I weekenderne er det enten fra 16.00-20.00 eller fra 21.00-9.00 (fredag og lørdag) eller 21.00-07.30 (søndag). Hver nat overnatter en frivillig på herberget, samt en fastansat nattevagt, som er vågen hele natten.

Mentorordning

Mentorordningen er et tilbud til hjemløse kvinder på Røde Kors Herberg for Kvinder, som skal flytte fra herberget til egen bolig. Kvinderne står i en udsat livssituation og mangler ofte et socialt netværk at støtte sig op ad. Gennem en-til-en kontakt, nærvær, praktisk hjælp og fælles oplevelser giver frivillige mentorer kvinderne ballast til at komme videre i livet.

Formålet med Mentorordningen på Røde Kors Herberg for Kvinder er at mindske ensomhed og sårbarhed for udsatte og hjemløse kvinder, der skal flytte fra herberget til egen bolig.

De frivillige mentorer og kvinderne matches efter fælles interesser, ønsker om relation, behov for hjælp osv.

Opgaverne kan være at hjælpe med praktiske opgaver, hjælpe til med at få styr på økonomien, bisidder ved diverse møder med kommunen, lægebesøg, bank eller lignende, hjælpe med jobansøgninger, dyrke motion, gå på sightseeing eller blot drikke en kop kaffe sammen. I bestemmer selv, hvad I vil lave sammen ud fra kvindens behov og dine kompetencer og ressourcer.

BLIV FRIVILLIG NU

Vil du vide mere om Herberget for Kvinder eller muligheden for at blive frivillig? Så kontakt Herberget på telefon 23 43 19 44 eller send en mail til ditte.luetzen.egstrand@regionh.dk

 

 

Information

Adresse
Kettegård Allé 14
2650 Hvidovre

Åbningstider
Døgnåbent

Hjemmeside
http://www.rodekorsherberg.dk/

 

DET GØR VI OGSÅ

Deltag i et Informationsmøde og hør om alle vores aktiviteter.

Tilmeld dig her