Indsatser for hjemløse

Indsatser for hjemløse

I hovedstadsområdet er der mange mennesker, som ikke har et hjem, de kan kalde deres eget. Her kan du læse mere om de tilbud, som frivillige i Røde Kors Hovedstaden driver for byens hjemløse.

Hjem til Dig

Frivillig støtte til unge på kanten af hjemløshed. Læs mere.

Eirsgaard

På Røde Kors Omsorgscenter Eirsgaard kan hjemløse, der er blevet udskrevet fra hospitalet til gaden, få støtte og omsorg. Læs mere.

Mentorordning for kvinder på Røde Kors' herberg

Mentorordningen er et tilbud til hjemløse kvinder på Røde Kors Herberg, som skal flytte fra herberget til egen bolig. Læs mere.

Herberg for kvinder

Herberget har 27 døgnpladser til hjemløse kvinder. Otte af pladserne er særlige ungepladser. Herberget drives efter §110 i Serviceloven. Læs mere.

Møbelhjælp

Frivillige i genbrugsbutikkerne leverer møbler til udsatte medborgere. Læs mere.

Jeg vil gerne vide mere om at være frivillig

Har du specifikke ønsker eller spørgsmål omkring frivilligt arbejde, så skriv kan du skrive dem her