Indsatser for hjemløse

Indsatser for hjemløse

I hovedstadsområdet er der mange mennesker, som ikke har et hjem, de kan kalde deres eget. Her kan du læse mere om de tilbud, som frivillige i Røde Kors Hovedstaden driver for byens hjemløse.

Eirsgaard

På Røde Kors Omsorgscenter Eirsgaard kan hjemløse, der er blevet udskrevet fra hospitalet til gaden, få støtte og omsorg. Læs mere.

Hjem til Dig

Unge på kanten af hjemløshed får ro og tryghed i et privat hjem i tre til seks måneder. Læs mere.

Herberg for kvinder

Herberget har 27 døgnpladser til hjemløse kvinder. Otte af pladserne er særlige ungepladser. Herberget drives efter §110 i Serviceloven. Læs mere.

Sygeplejeklinik

Frivillige sygeplejersker tager sig af hjemløse i lokalerne hos Hus Forbi i Vanløse. Læs mere.

Møbelhjælp

Frivillige i genbrugsbutikkerne leverer møbler til udsatte medborgere. Læs mere.