Besøgvenner for psykisk sårbare

Besøgsvenner for psykisk sårbare

Besøgsvennerne under Sind og Sårbarhed gør en forskel for mennesker, der kæmper med psykiske lidelser og ensomhed. Vi matcher den psykisk sårbare op med en frivillig besøgsven, som kommer på besøg en til fire gange om måneden i en til to timer, og som har tid og overskud til at snakke, lytte og rumme. Man vælger selv hvad man laver, om det er at drikke en kop kaffe, gå en tur eller noget helt tredje.

Formålet er ikke at yde behandling eller terapi, men at skabe ligeværdigt samvær mellem mennesker. De frivillige besøgsvenner er mennesker i alle aldre, lige fra studerende, arbejdende til pensionister. Fælles for de frivillige er, at de har overskud og lyst til at hjælpe andre mennesker. De frivillige har tavshedspligt.

Bliv frivillig

Som frivillig i Besøgsvenner under Sind og Sårbarhed udfylder du en vigtig plads i et andet menneskes liv. Du mødes med besøgsmodtageren nogle gange om måneden i en time eller to, og ofte kommer du på besøg i modtagerens hjem, hvor I måske drikker en kop kaffe og taler om ugens begivenheder. I kan også aftale at gå en tur, spille et spil eller noget helt tredje.

Som frivillig besøgsven skal du være åben, robust, stabil og have godt humør. Det er en fordel at være faglig interesseret, eller blot interesseret i mennesker med psykiske problemstillinger, men det kræver ingen særlig uddannelse. Du starter med en samtale, hvor du hører mere om reglerne, såsom tavshedspligt, og om hvem du kan komme ud at besøge. Du kommer på et introkursus, som løber over en enkelt dag, hvor du bliver klædt på til at forstå og være sammen med et menneske som kæmper med en psykisk lidelse og dermed er psykisk sårbar. Som frivillig får du supervision af en psykolog eller psykoterapeut. Der afholdes løbende tema- efteruddannelsesaftener, ligesom du altid har mulighed for at kontakte en koordinator, områdeleder eller supervisor for sparring.

Besøgsmodtagerne er alle blevet besøgt og vurderet egnede som besøgsmodtagere. Man kommer derfor ikke ud til en besøgsmodtager som er aggressiv, svær kontaktbar eller misbrugende. Besøgsmodtagerne er mennesker med alle former for psykiske lidelser og som udover psykisk sårbarhed, i den grad, savner relationer og netværk.

Bliv frivillig nu

Deltag i et infomøde for at få alle de praktiske informationer og for at lære organisationen bedre at kende.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om Besøgsvenner under Sind og Sårbarhed eller muligheden for at blive frivillig? Så ring på telefon 2892 3356 eller send en mail til rkh.besog.sind@rodekors.dk

Café Lauritz for unge med psykisk sårbarhed

Unge med psykisk sårbarhed mødes hver anden unge med frivillige fra Røde Kors Hovedstaden på et bosted på Frederiksberg. Målet er fællesskab - både mellem frivillig og unge og styrkede bånd mellem de unge. Sammen laver gruppen mad, spiller spil eller hygger sig med kreative aktiviteter eller computerspil.

Hvis du vil vide mere om Café Lauritz, kan du kontakte os på hovedstaden@rodekors.dk