Besøgvenner for psykisk sårbare

Besøgsvenner for psykisk sårbare

Besøgsvennerne under Sind og Sårbarhed er et tilbud til dig, der kæmper med psykiske lidelser og ensomhed. Du bliver matchet med en frivillig besøgsven, som kommer på besøg minimum hver anden uge i en til to timer, og som har tid og overskud til at snakke, lytte og rumme. I vælger selv, hvad I vil lave sammen - om det er at drikke en kop kaffe, gå en tur eller noget helt tredje.

Formålet er ikke at yde behandling eller terapi, men at skabe ligeværdigt samvær mellem mennesker. De frivillige besøgsvenner er mennesker i alle aldre, lige fra studerende, arbejdende til pensionister. Fælles for de frivillige er, at de har overskud og lyst til at hjælpe andre mennesker. De frivillige har tavshedspligt.

Bliv frivillig

Som frivillig i Besøgsvenner under Sind og Sårbarhed udfylder du en vigtig plads i et andet menneskes liv. Du mødes med besøgsmodtageren minimum hver anden uge i en time eller to, og ofte kommer du på besøg i modtagerens hjem, hvor I måske drikker en kop kaffe og taler om ugens begivenheder. I kan også aftale at gå en tur, spille et spil eller noget helt tredje.
Besøgsmodtagerne er alle blevet besøgt og vurderet egnede som besøgsmodtagere. Man kommer derfor ikke ud til en besøgsmodtager som er aggressiv, svær kontaktbar eller misbrugende. Besøgsmodtagerne er mennesker med alle former for psykiske lidelser og som udover psykisk sårbarhed, i den grad, savner relationer og netværk.

Hvad forventer vi af dig?  

Du skal være åben, robust, stabil og have godt humør. Det er en fordel at være faglig interesseret eller blot interesseret i psykisk sårbare, men det kræver ingen særlig uddannelse at blive besøgsven. Du skal være minimum 23 år for at være frivillig. Du starter med en samtale, hvor du hører mere om aktiviteten, hvem du kan komme ud at besøge, og om dine ønsker til en besøgsven.
Du vil som frivillig besøgsven blive tilbudt introkursus, kompetencekursus, supervision og sparring – så du bliver klædt på til at forstå og være sammen med et menneske som kæmper med en psykisk lidelse og dermed er psykisk sårbar.

Hvor og hvornår skal du hjælpe?  

Du mødes med din besøgsven et par gange om måneden i en time eller to. Ofte kommer du på besøg i modtagerens hjem og I drikker måske en kop kaffe og taler om ugens begivenheder. Man kan også aftale at gå en tur, spille et spil eller noget helt tredje, som I to finder ud af sammen. Du skal kunne forpligte dig til at mødes 1-2 timer hver anden uge.   

Andreas's Fortælling

Hør hvordan Andreas er besøgsven for psykisk sårebare.

BLIV FRIVILLIG NU

Vil du høre mere om Besøgsvenner under Sind og Sårbarhed eller muligheden for at blive frivillig? Så ring på telefon 27 79 47 53 eller send en mail til rkh.besog.sind@rodekors.dk

DET GØR VI OGSÅ

Mulighederne for at blive frivillig i Røde Kors Hovedstaden er mange. Send dit navn og nummer til rkh.frivillig@rodekors.dk, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig på vej.

Til frivillige i vores indsatser for psykisk sårbare