Midlertidig Forældremyndighedsindehaver

Midlertidig forældremyndighedsindehaver

Gennem den midlertidige forældremyndighedsordning får mindreårige asylansøgere barnet tilknyttet en voksen, som bliver juridisk forældremyndighedsindehaver, indtil barnet fylder 18 år, eller barnets forældre kommer til landet. De midlertidige forældremyndighedsindehavere er frivillige, der melder sig til at varetage barnets tarv og rettigheder. Det gælder blandt andet praktisk hjælp og vejledning, men i ligeså høj grad social støtte og omsorg.

For øjeblikket har vi ikke behov for frivillige til indsatsen.

 

For myndigheder

Røde Kors Hovedstaden er den eneste private organisation, der sikrer frivillige forældremyndighedsindehavere til uledsagede mindreårige, som søger asyl i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med de kommuner i hovedstaden, der modtager de uledsagede børn og unge.

Hvis du som repræsentant for en kommune eller anden myndighed har behov for rådgivning på området, er du velkommen til at henvende dig til sektionsleder Tina Ingerdahl på 38 33 64 00 eller  integration.rkh@rodekors.dk

det gør vi også

Mulighederne for at blive frivillig i Røde Kors Hovedstaden er mange. Send dit navn og nummer til rkh.frivillig@rodekors.dk, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig på vej.