Digitale venner

Digitale venner

Digital Venner giver støtte og hjælp til børn og voksne med lektier og skoleopgaver.  Lektiehjælpen foregår online, hvilket betyder, at både både du og den frivillige kan sidde derhjemme - det online møde er en let tilgængelig måde at modtage støtte og vejledning på.

Målet med Digitale Venner er at hjælpe, hvis du af en eller anden grund ønsker hjælp til skolegang og uddannelse til enten dig selv eller dine børn. Det kan for eksempel være, hvis dine egne faglige kundskaber ikke helt slår til, eller hvis det er svært at finde overskud i hverdagen til at hjælpe med lektier. Det kan også være, at du som voksen selv er under uddannelse, og oplever at stå alene og være udfordret af sprog og krav.

Bliv frivillig

Som Digital Ven kan du bidrage med mange forskellige kompetencer. Det kan være alt fra hjælp til stavning og regning i indskolingen, over danskopgaver og boganmeldelser til hjælp med fysik eller engelsk på HF-niveau. Grundlæggende IT-forståelse er en fordel, men vi hjælper gerne med at klæde dig på i eksempelvis kommunikationsplatformen Teams. Det vigtigste er, at du har mod på at hjælpe børn og voksne online.

Den frivillige Digitale Ven mødes med modtageren online over Teams eller lignende fast én gang om ugen af halvanden times varighed. I aftaler selv, hvornår I mødes. Du bidrager som udgangspunkt med din støtte igennem et halvt år.

Kontakt Digitale Venner

Hvis du gerne vil vide mere om Digitale Venner, kan du kontakte os på rkh.digitalevenner@rodekors.dk