Vågetjenesten

Vågetjenesten

Mange mennesker i Danmark lever – og dør – i ensomhed. I Røde Kors Hovedstaden mener vi, at ingen skal dø alene, medmindre de selv ønsker det. Vågetjenestens frivillige skaber ro og tryghed for ensomme døende og deres pårørende ved at være til stede og støtte den døende i livets sidste timer.

Vågetjenesten samarbejder med udvalgte plejehjem, plejecentre, hospitaler og hjemmeplejegrupper, som kan tilkalde frivillige vågere til at være sammen med den døende i den sidste tid.

Hvis du vil høre mere om Vågetjenesten, eksempelvis som pårørende, repræsentant for et plejecenter eller gerne vil starte et samarbejde, er du velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne ud til plejecentre, hospitaler m.fl. og fortæller om Vågetjenesten og om hvordan vi kan få et samarbejde i gang.

Bliv frivillig

For at blive frivillig i Vågetjenesten skal du have et afklaret forhold til døden og være moden, ansvarsfuld og psykisk robust.

De frivillige våger ved døende, enten på et plejehjem, på hospitalet eller i hjemmet. Her er man til stede og giver nærvær og omsorg de sidste timer af den døendes liv. De frivillige i Vågetjenesten deltager ikke i nogen form for pleje, men skaber ro og tryghed. Er der pårørende, kan din omsorg være med til at give dem tryghed i en svær situation. Man våger som regel 4 timer ad gangen og en vagt kan ligge på alle tider af døgnet, alt efter hvornår du kan.

Du bliver tilknyttet et team og en frivillig teamleder, som du altid er velkommen til at kontakte. I Hovedstaden har vi fem teams; Amager, Frederiksberg, Nørrebro, Valby og Østerbro/ indre By. Vi holder teammøder ca. hver sjette uge.

Forløbet som ny frivillig i Vågetjenesten starter med en personlig samtale med teamlederen, hvor man får lejlighed til at stille de spørgsmål, man har på hjerte. Du vil løbende blive rustet til opgaven gennem kurser, temadage og foredrag. Derudover får du mulighed for at deltage i besøgsdage og -aftener et af de steder, du bliver tilknyttet som våger.

Nyt tilbud til pårørende og andre efterladte

Vågetjenesten tilbyder nu samtaler til dig, der har mistet en af dine kære. Her kan du snakke med en frivillig der har forståelse, indsigt og viden
Hvis du vil vide mere om Samtaler for Efterladte, kan du kontakte den frivillige teamleder på 41 77 58 16 eller vtoesterbro@rodekors.dk.

Kontakt Vågetjenesten

Kontakt Vågetjenesten vagttelefoner, hvis du skal tilkalde Vågetjenesten til en vågeopgave:

Team Nørrebro
Tlf. 41 77 58 12
Mail: vtnorrebro@rodekors.dk

Team Frederiksberg
Tlf. 28 11 06 15
Mail: vtfrederiksberg@rodekors.dk

Team Østerbro og Indre by
Tlf. 41 77 58 18
Mail: vtoesterbro@rodekors.dk

Team Amager, Tårnby og Dragør
Tlf. 28 11 07 00
Mail: vtamager@rodekors.dk

Team Valby
Tlf. 28 91 17 50
Mail: vtvalby@rodekors.dk

Vågeopgaver kan ringes ind mellem klokken 9.00 og 17.00.
Efterlad navn og direkte telefonnummer på kontaktperson ved evt. telefonsvarer.

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om Vågetjenesten eller muligheden for at blive frivillig? Så kontakt Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00 eller skriv en mail til  vagetjenesten.rkh@rodekors.dk