Primus motor

Primus Motor

Primus Motor er en mentorordning for løsladte. Det er et tilbud til dig, der er mellem 18-50 år, har to-fire måneder tilbage af afsoning og som skal løslades til Københavns Kommune.
Der er ingen øvre grænse for domslængde, men Primus Motor er ikke for registrerede rocker- og bandekriminelle samt fodlænkeafsonere og udvisningsdømte.
I Primus Motor matcher vi to mentorer med en indsat i sidste fase af afsoningen, og forløbet fortsætter efter løsladelse for at være med til at sikre, at den løsladte får en god start på sit nye liv. Mentorforløbet varer i et år efter løsladelse.

Bliv frivillig

Mentorernes opgave er at være en social og tryg støtte for den løsladte, og behovet for hjælp afhænger af den enkeltes situation.

Som mentor i Primus Motor kan du være med til at øge livskvaliteten i et andet menneskes liv og dermed forhåbentlig forhindre tilbagefald til en kriminel løbebane. Alle mentorer skal igennem et grundigt kursus i Røde Kors-regi, før de er klar til at begynde i mentorordningen.

Som mentor skal man have en god portion livserfaring, være over 25 år, have ben i næsen og være god til menneskelige relationer.

Du skal være indstillet på at være en del af et længere forløb med din mentee , være interesseret i at indgå i et mentornetværk, modtage supervision og du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Bliv frivillig nu

Deltag i et infomøde for at få alle de praktiske informationer og for at lære organisationen bedre at kende.

Vil du vide mere?

Så skriv en mail til de frivillige aktivitetsledere på rkh.primusmotor@rodekors.dk