Informationsteamet

Informationsteamet

Informationsteamet afholder informationsmøder for alle nye frivillige i Røde Kors Hovedstaden. Her bliver de nye frivillige introduceret til de mange Røde Kors aktiviteter, der er i hovedstaden og til de værdier, som Røde Kors’ arbejde bygger på.

Informationsteamets frivillige planlægger og afvikler informationsmøder cirka fire gange om måneden.

Bliv frivillig

Som frivillig i Informationsteamet lærer du at undervise i Røde Kors’ historie og de 7 principper, som er det værdisæt som al Røde Kors’ arbejde bygger på.

Du skal være god til at formidle og have lyst til at tale foran en forsamling. Derudover skal du kunne sætte dig ind i hovedstadens mange tilbud.
Praktisk forberedelse af informationsmøderne er også en del af vores arbejde. Du skal regne med at kunne deltage i minimum et møde om måneden.

Vil du være frivillig i Informationsteamet?

Send en mail til undervisning.rkh@rodekors.dk.

Du kan også kontakte Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00 eller hovedstaden@rodekors.dk.

Kommende infomøder