Fortæl om Røde Kors

Fortæl om Røde Kors

Den første Geneve-konvention dannede grundlaget for Røde Kors, der som den eneste organisation er skrevet ind i konventionerne. Det giver Røde Kors et særligt mandat, og vi har derfor en forpligtelse til og en mission om, at formidle indholdet af Geneve-konventionerne. Det gør vi både gennem vores skoletjeneste og gennem oplæg om krigens regler.

Krigens regler - IHL

IHL står for International Humanitarian Law – på dansk Den humanitære folkeret også kaldet krigens regler. IHL er den lovgivning, der gælder i væbnet konflikt og krig, og har til formål at mindske menneskelig lidelse. Reglerne for krig er specificeret, nedskrevet og underskrevet i det, vi kender som Geneve-konventionerne.

Folkeskoler, gymnasier og aftenskoler kan bestille et gratis oplæg om krigens regler hos den gruppe frivillige, der rejser rundt og fortæller om krigens regler. Som frivillig i IHL-gruppen bliver du klædt godt på til at fortælle om Røde Kors' arbejde og om Geneve-konventionerne. Du bliver en del af et meget aktivt team af frivillige formidlere, som løbende udvikler formidlingen i samarbejde med Røde Kors' internationale afdeling.

Skoletjenesten

Skoletjenesten fortæller om det verdensomspændende fællesskab, som Røde Kors er, og om det arbejde vi laver ude i verden såvel som herhjemme i Danmark. Skoletjenesten oplyser børn og unge om Røde Kors’ arbejde og værdier, og om tilstandene i de lande, hvor vi arbejder. Opgaverne spænder fra formidling af materialer, kampagner og projekter til skoleverdenen, til besvarelse af henvendelser fra skoleelever på e-mail eller telefon.

Hvert år deltager Skoletjenesten i udarbejdelsen af Røde Kors’ undervisningsmateriale, som skolerne kan bestille online. Materialet har hvert år et nyt tema, og de frivillige i Skoletjenesten tilbyder at tage ud på skolerne og holde oplæg.

Du kan læse mere om skoletjenesten og finde materialer her

Vil du fortælle om krigens regler?

Har du allerede kendskab til International Humanitarian Law, og har du lyst til at være med til at udbrede kendskabet?
Så kan du kontakte Anne-Kristine Moody Jakobsen på rkh.ihl@rodekors.dk

Vil du vide mere om skoletjenesten?

Så kontakt Røde Kors Hovedstaden på 38 33 64 00 eller send en mail til hovedstaden@rodekors.dk.