Debatindlæg: Gør midlertidige frivillige til en del af løsningen

Debatindlæg: Gør midlertidige frivillige til en del af løsningen

Røde Kors Hovedstaden ser episodiske frivillige som en mulighed for at hjælpe storbyens udsatte både mere og på andre måder, end vi ellers ville have kunne gøre.Udviklingschef Ole Abildgaard Mikkelsen skriver i et debatindlæg på Altinget om forskellige former for frivillighed – og hvordan vi i Røde Kors Hovedstaden indretter indsatserne, så der er plads til at være frivillig på flere måder. Du kan læse det oprindelige indlæg nedenfor – og den redigerede version på altinget.dk her. På billedet ses Sofie, Helene og klovnen Kantor, som var frivillige til vores julefest sidste år. 

Episodiske frivillige fylder i disse dage i spalterne hos Altinget.dk. I Røde Kors Hovedstaden er de en fast del af løsningen. Kort sagt ville flere af vores sociale indsatser se meget anderledes ud – eller måske slet ikke eksistere – uden episodiske frivillige. Her er et par eksempler:

 • Jul for 250 juleløse københavnere
  Når vi den 24. december holder julefest for 250 københavnere, så klapper det hele takket være 60 frivillige. For nogle er det en juletradition at være frivillig til festen. For andre er det første gang. Alle er de med til at skabe fællesskab for københavnere uden nogen at holde jul med.
 • Nødherberg, da kulden kom
  Da det sidste år blev rigtigt koldt i København oprettede vi sammen med andre organisationer et nødherberg, så ingen hjemløse skulle være ude i de kolde nætter. Til herberget søgte – og fandt – vi frivillige til vagter fra om aftenen til næste morgen. 70 hjemløse fik ly for natten i herberget.
 • Kampagnefrivillige delte budskab om ugens lyspunkt
  Episodiske frivillige var også helt afgørende, da vi for nylig gennemførte en kampagne for Røde Kors’ besøgsvenner. De kampagnefrivillige – heraf mange unge – uddelte tusindvis af overtræk til cykelkurve med en opfordring om at blive ugens lyspunkt for en ensom ældre.

Episodiske frivillige hele vejen rundt

Unge frivillige gør en hurtig forskel, når de prøver sig selv af med at arrangere enkeltstående pop-up-events med indsamling af genbrugstøj. Episodiske frivillige hjælper også ved andre events og arrangementer – Ikke mindst Røde Kors indsamlingen i oktober. De spiller også en rolle i beredskabssituationer. Som da vi i 2015 oprettede en tryghedszone på Hovedbanegården for de mange flygtninge på vej.

Selv når den frivillige indsats er kortvarig, lægger vi vægt på at afstemme forventninger og klargøre værdier og principper. Tavshedspligt og forsikring kommer også på plads via en underskrevet frivilligkontrakt.

Fem praksisbaserede anbefalinger

Vores erfaring er, at mange gerne vil yde en både kortvarig og ekstra indsats, når behovet er der. Men det skal være i de rigtige rammer, meningsfuldt og nemt. Her kommer fem anbefalinger til foreninger, der involverer episodiske frivillige:

 • Sæt klare rammer. Den enkelte frivilliges og de enkelte teams ansvar og opgaver skal være gennemtænkte. Jo klarere rammer, jo større social forskel kan vi gøre. Det giver de frivillige en oplevelse af at være til nytte. Og så skal det hele kommunikeres klart og ens – både til frivillige og evt. lønnede medarbejdere.
 • Skab roller til episodiske frivillige. Overvej om der ved særlige indsatser eller begivenheder er opgaver, som meningsfuldt kan løftes af frivillige, der ikke er en del af foreningen. Hvis ikke, så tænk kreativt eller justér på noget, så episodiske frivillige kan være en del af opgaveløsningen.
 • Giv mening og anerkend arbejdet. Gør tydeligt, hvordan den kortvarige indsats hjælper – også i et større perspektiv. Eksempelvis at julefesten ikke blot handler om at en hyggelig eftermiddag den 24. december – men også bidrager til at børn får samme oplevelser som andre børn, gode minder og nye fællesskaber. Og så skal arbejdet selvfølgelig anerkendes med taknemmelighed og skulderklap.
 • Gør det nemt med digitale løsninger. På vores hjemmeside kan man skrive sig på taskforce-listen og blive kontaktet, når der er brug for frivillige til en afgrænset opgave. Det virker godt for os. Brug sociale medier med opfordring om at dele og melde sig til. Link her til tilmeldingsformularer med spørgsmål om den enkeltes profil og ønsker. Til nødherberget sidste år spurgte vi blandt andet til erfaring med målgruppen, sprogkompetencer og ønskede arbejdstider.
 • Skab fællesskab og gode Fællesskabet betyder også noget for episodiske frivillige. Husk navnerunden og læg vægt på opgaveløsning i fællesskab. Skab teams med både nye og erfarne frivillige kræfter. Etableringen af et nødherberg glider meget nemmere, hvis der er frivillige med, der har prøvet det før – eller har faglig viden og erfaring med sig i rygsækken.

Vores erfaringer med episodiske frivillige er gode. Mange kommer igen i andre kortvarige indsatser eller som faste frivillige. Det gør de, fordi det har været meningsfuldt for dem at være en del af fællesskabet og gøre en forskel for andre. Andre ser vi ikke igen. Men vi håber, de går ud i verden med en god fornemmelse i maven og en tydeligere idé om, hvad frivilligt socialt arbejde kan.