Omsorgscenter Thorsgade fortsætter i 2018

Omsorgscenter Thorsgade fortsætter i 2018

Region Hovedstaden og Røde Kors Hovedstaden har den 19. december indgået en midlertidig partnerskabsaftale om driften af Omsorgscenter Thorsgade i 2018. Her tilbydes et midlertidigt hjem til hjemløse, der udskrives fra hospitalet.

Af: Ulrik Stavnsbjerg Offersen

 

De svageste og mest udsatte borgere i hovedstaden har fået en dejlig julegave et par dage for tidligt.

Et bredt politisk flertal i Region Hovedstaden har besluttet at indgå en etårig partnerskabsaftale med Røde Kors Hovedstaden om driften af Omsorgscenter Thorsgade for 2018.

Aftalen indebærer, at Region Hovedstaden bidrager med 2,1 mio. kr. til driften af Omsorgscenteret, der blandt andet skal dække omkostninger til husleje og aflønning af personale.

”Vi er blevet enige om at finde midler til Omsorgscenter Thorsgade, som tilbyder nogle af samfundets allermest udsatte borgere en seng og en mulighed for at komme til hægterne igen, så de ikke udskrives direkte til gaden,” siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Omsorgscenter Thorsgade tilbyder otte døgnpladser til hjemløse borgere, der er blevet udskrevet fra hospitaler i hovedstaden og har behov for pleje og restituering. Her kan de bo i 14 dage, mens de modtager omsorg og pleje fra både personale og frivillige. Samtidig arbejdes der målrettet på at få borgerne videre til andre tilbud, så de ikke skal tilbage til gaden efter deres ophold.

Vil du være frivillig i Omsorgscenter Thorsgade? Så skriv til Jannie Julin

Røde Kors hilser partnerskabsaftalen velkommen:

”Det er godt at vide, at der også fremover i Region Hovedstaden er en sikkerhed for, at mennesker ikke ufrivilligt udskrives direkte til gaden som ny-opererede, med krævende sårpleje eller efter endt kræftbehandling. Vi taler om mennesker, som er svækkede og lever et stresset og udsat liv, hvor det ikke er muligt at restituere – de er færdigbehandlede, men bestemt ikke raske,” siger chefen for National Afdeling i Røde Kors, Marie-Louise Gotholdt.

Onsdag den 20. december blev den nye aftale fejret i Omsorgscenter Thorsgade, hvor både frivillige, personale og tidligere brugere deltog. Den daglige leder, Jannie Julin, fik blandt andet 250 par sokker i gave (se det store billede), som hun nu vil give videre til de hjemløse, der bor i Omsorgscenteret.

Se flere billeder fra fejringen på Facebook

Røde Kors ønsker omsorgscentre i hele landet

Hver uge udskrives fem til otte hjemløse med behov for pleje fra et hospital i hovedstadsområdet, vurderer socialsygeplejerskerne i Region Hovedstaden. Mange har ikke andre muligheder end at overnatte på gaden. Det kan være en nat på en bænk efter en hofteoperation, eller i en park efter en behandling for lungebetændelse.

Hospitalerne er blevet stadig bedre til at nedbringe indlæggelsestiden, og for langt de fleste patienter er effektiv behandling en fordel. Men for de mest udsatte grupper som hjemløse, der ofte er misbrugere og psykisk belastede, kan det være et problem, da de ikke har nogen steder at gå hen, når de udskrives.

”Vi oplever også, at når vi har disse mennesker på Omsorgscentret, hvor der er mulighed for ro, hvile og restitution, så sker der en hel masse i forhold til at ville noget andet i sit liv. Vi har i de første 4 år med Omsorgscenter Thorsgade haft utallige eksempler på borgere, der skifter retning i livet og får skabt sig et nyt spor og en ny tilværelse, mens de er på Omsorgscenteret. Derfor har vi også ambitioner om at etablere tilsvarende Omsorgscentre i landets øvrige regioner,” siger Marie-Louise Gotholdt.

Omsorgscenter Thorsgade modtager også hjemløse, som har været udsat for en ulykke og som har behov for hvile og ro for at komme på fode igen. Det er blandt andet socialsygeplejerskerne fra regionens hospitaler, gadeplansmedarbejdere og Sociolancen, som er et socialt førstehjælpskøretøj, der henviser til Omsorgscenter Thorsgade.

Fakta

  • Socialsygeplejerskerne i Region Hovedstaden vurderer, at fem til otte hjemløse hver uge udskrives med behov for pleje.
  • I 2016 havde 160 hjemløse borgere et ophold på Omsorgscenter Thorsgade. I 2017 har 98 borgere til og med september haft et ophold på Omsorgscenteret.
  • Partnerskabsaftalen indebærer, at Region Hovedstaden bidrager med 2,1 mio. kr. til drift af Omsorgscenter Thorsgade i 2018. Der skal i 2018 tages stilling til en eventuel videreførelse af partnerskabsaftalen fra 2019 og frem.