Med Dansk Røde Kors på oplevelse i Madagaskar

Med Dansk Røde Kors på oplevelse i Madagaskar

Den 2. december drager 12 frivillige fra Røde Kors på en uges studietur til Madagaskar og én af dem er fra Røde Kors hovedstaden. De 12 frivillige skal besøge de projekter, som Dansk Røde Kors har i Madagaskar. Røde Kors Hovedstaden støtter venskabsprojektet i Madagasker, i 2016 med 130.000 kr.

Af: Anne-Kristine Moody Jakobsen

Madagaskar, et land ramt af stor fattigdom

Dansk Røde Kors er til stede, hvor der er behov, og har således venskabsprojekter i 15 lande. To gange årligt arrangeres studieture, hvor frivillige kan opleve hvordan Dansk Røde Kors hjælper i verden. Denne gang går turen til Madagaskar, som ligger 400 km ud for Mocambique og Afrikas kyst. I Madagaskar bor knap 23 mio. mennesker, hvoraf godt halvdelen er under 18 år. Landet blev selvstændigt i 1960, og efter et kup i 2009 har landet været præget af ustabilitet og fattigdom. Således bor der mange i storbyernes slumkvarterer, hvor underernæring og sygdomme er udbredt. 

Børn er særligt udsatte

Madagaskar er et af verdens fattigste lande, og mere end 92% af befolkningen lever for under 2 dollars om dagen. Som konsekvens af den ekstreme fattigdom må børnene ofte bidrage til at forsørge familien. Mange børn kommer derfor ikke i skole, men bliver i stedet sendt ud for at tigge eller arbejde. Arbejdet foregår ofte under kummerlige forhold, og mange børn i storbyerne ender i prostitution for at tjene til føden.

Den sorte død hærger

Sygdomme, som vi danskere troede for længst var udryddet, spreder sig i Madagaskar. Madagaskar er et af de få lande, hvor pest ikke er udryddet og vender tilbage år efter år. Samtidig er Madagaskar ét af de lande, der er hårdest ramt. Sidste år døde mere end 90 mennesker af pest på Madagaskar. Madagaskar oplever en stigning i spredningen af pestudbrud, som nu også er nået hovedstaden, Antananarivo, og byens slum. I alt 7 ud af landets 22 regioner er ramt.

Røde kors er til stede

Dansk Røde Kors har i 2015, i samarbejde med Madagaskar Røde Kors, startet aktiviteter, der skal hjælpe nogle af de allermest udsatte børn på Madagaskar. Projektet sigter mod at forbedre børns sundhed, trivsel og livsvilkår i slumområder i hovedstaden. Senere er to andre projekter kommet til. Det ene arbejder med at bekæmpe udbredelsen af pest ved at forbedre sundheden blandt lokalbefolkningen, og det andet har fokus på at øge modstandskraften i lokalbefolkningen, når katastrofer rammer.

Siden partnerskabet med Madagaskar Røde Kors blev etableret i 2015, er der sat fokus på at oplyse om og advokere for børns rettigheder. Der er etableret psykosociale aktiviteter for kvinder og børn, der har været udsat for overgreb, prostitution, omsorgssvigt eller vold, ligesom der arbejdes med at forbedre sundheden i lokalsamfundet gennem hygiejneoplysning og information om korrekt ernæring. Endvidere er der ydet støtte til at etablere indkomstskabende aktiviteter, for at hjælpe familierne til at få et bedre eksistensgrundlag.

For at sikre forankring i projekterne lokalt har et vigtigt element været at understøtte kapacitetsopbygning af Madagaskar Røde Kors på lokalt og nationalt niveau inden for børns rettigheder, aktiv lytning, psykologisk førstehjælp samt generelle kommunikationskompetencer med henblik på at opfange faresignaler hos børn og deres familier.

Sundere børn på Madagaskar

Afdelingerne støtter gennem venskabsprojektet det første, langvarige projektsamarbejde i Madagaskar.

Under titlen ”Et værdigt børneliv” skal projektet hjælpe nogle af de mest udsatte familier på Madagaskar ved at forbedre børnenes livsvilkår og reducere risikoen for, at sårbare børn og unge tvinges ud i børnearbejde, tiggeri og prostitution. Frem til 2018 skal projektet nå ud til godt 2.000 familier i den fattigste del af hovedstaden Antananarivo.

Gennem projektet er 17 frivillige fra Madagaskars Røde Kors’ beredskab blevet trænet i psykosocial støtte, og andre 120 er blevet trænet, så de samlet kan være med til at gennemføre projektet på øen i Det Indiske Ocean. I områderne omkring hovedstaden, Antananarivo, vil 500 elever fra 7 skoler blive oplyst og trænet i god hygiejne, og der vil blive installeret nye pumper eller vandhaner på skolerne.

Fokus på smittekilder og smitteveje

Katastrofefonden støtter pest-bekæmpelse på Madagaskar. Der findes to slags pest. Lungepest, også kendt som den sorte død, smitter fra menneske til menneske. Byldepest bæres af for eksempel rotter og overføres til mennesker ved loppebid. Hvis sygdommen opdages i tide, kan begge typer normalt kureres med penicillin.  

Med fokus på smittekilder og smitteveje laver Madagaskar Røde Kors oplysningskampagner, som skal forebygge nye tilfælde af pest. Indsatsen mod byldepest drejer sig om at oplyse om smittekilder samt at sætte ind ved at bryde smitteveje ved at minimere antallet af inficerede lopper med insektgift.

Madagaskar Røde Kors har et veludviklet netværk af frivillige, som er godt placeret over hele landet for at kunne udføre den vigtige oplysningsindsats mod den uhyggelige sygdom.

Mødet med en anden kultur

I den første uge af december skal de 12 frivillige fra Dansk Røde Kors besøge børn og deres familier i slumkvarterene i Antananarivo.

Her vil gruppen få mulighed for at se de indsatser og aktiviteter, som venskabsmidlerne støtter samt få indblik i et EU-projekt, som har fokus på at bekæmpe pest. Endvidere vil turen også give mulighed for at møde frivillige og medarbejdere fra Madagaskar Røde Kors og udveksle erfaringer og nye ideer blandt andet på den store frivilllighedsdag, som afholdes netop i den uge, hvor Dansk Røde Kors besøger Madagaskar. 


Følg med på hjemmesiden og på facebook

I løbet af ugen vil der blive sendt opdateringer hjem, så I kan følge med i, hvad de frivillige oplever undervejs. Efter turen vil der blive mulighed for at høre om projekterne på fyraftensmøder eller se billeder fra Madagaskar. Er du interesseret i et foredrag eller en artikel om turen, eller et af de projekter Dansk Røde Kors har i Madagaskar, er du meget velkommen til at henvende dig til: Anne-Kristine.moody@rodekors.dk

Fakta:

 • Der er 22,9 mio. mennesker
 • Hovedsprogene er Fransk og Malagasy
 • Tidligere fransk koloni – uafhængig i 1960
 • Hovedstad: Antananarivo
 • Politisk ustabil – kup i 2009 – international boycut
 • 51,6% af befolkningen er under 18 år
 • Et af verdens fattigste lande

Levevilkår:

 • 92% af befolkningen lever for under 2 dollar om dagen
 • 56% af befolkningen har oplevet at være uden mad og drikke i længere perioder
 • Hvert andet barn under 5 år er kronisk underernæret
 • Ca. 35 % af alle dødsfald hos børn under 5 år skyldes underernæring
 • Mere end hvert 3. barn mellem 5 og 14 år arbejder
 • Børneprostitutionen i storbyerne ligger på 23-28% for aldersgruppen 12-18 år
 • Ca. 1,5 mio. børn i alderen fra 5-11 år går ikke i skole
 • Udbredelse af pest stiger og landet er et af de hårdest ramte