Coronavirus: Information til frivillige

SEKRETARIATET ER LUKKET
- KUN BEREDSKABET BESTÅR

Vores sekretariat er lukket og kun ansatte og frivillige, som er blevet bedt om at fremmøde for at varetage roller i forbindelse med vores beredskab har adgang. Alle øvrige aktiviteter holder pause - foreløbig til og med påske.

Hvis du gerne vil hjælpe eller selv har brug for hjælp, kan du læse mere på rødekors.dk 

Coronavirus: Information til frivillige

Kære frivillig i Røde Kors Hovedstaden,

Nedenfor finder du orientering om, hvordan du skal forholde dig i forhold til Coronavirus og smitterisiko. De er udarbejdet af Røde Kors, og vi beder dig læse indholdet og i øvrigt holde dig opdateret på www.mitrødekors.dk, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk og på statens nye centrale hjemmeside www.coronasmitte.dk.

Vi arbejder med sårbare og ofte helbredsmæssigt svage mennesker, så det er vigtigt at vi følger anbefalingerne og passer på hinanden og vores medmennesker. Hvis du har rejst i et risikoområde og arbejder frivilligt med seniorer eller mennesker med svækket helbred, følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvilket betyder, at du er i karantæne fra dit frivillige arbejde i to uger fra hjemkomst.

Mange hilsener
Sekretariatet i Røde Kors Hovedstaden

Corona: Fysisk kontakt og forsamlinger bliver påvirket

I Røde Kors følger vi anbefalingerne fra myndighederne i forhold til at undgå smittespredning med Covid-19 virus. Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan nu komme til at påvirke vores arbejde. Det er dog vigtigt at understrege, at de nye retningslinjer ikke sætter vores aktiviteter i stå, men der er nogle forholdsregler, som vi skal tage.

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man undgår fysisk kontakt så som håndtryk, kindkys og kram. Desuden bør man holde fysisk afstand til sine medmennesker – gerne to meter. Dette kommer selvfølgelig til at påvirke måden, som vi gennemfører mange af vores aktiviteter, men vi håber, at så længe at vi taler om årsagen til den manglende fysiske kontakt, vil vi stadig kunne opretholde de gode relationer og det vigtige arbejde arbejde.

Fysiske forsamlinger

Sundhedsstyrelsen opfordrer desuden til, at man overvejer sine arrangementer, hvor flere personer er samlet. Man bør overveje vigtigheden af at gennemføre det enkelte arrangementet – eller om det eventuelt kan udsættes. Samtidig skal arrangørerne konkret vurdere muligheden for smittespredning i fht de deltagende personer. Dette er både en vurdering af, om der kan være mulige smittebærere blandt deltagerne, eller om der er særligt sårbare deltagere, eventuelt med kroniske sygdomme.

Sundhedsstyrelsen har formuleret fem gode råd som vi opfordrer alle til at følge for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

Luftvejsinfektioner, som den nye coronavirus, spreder sig blandt andet via håndtryk, overflader eller små dråber fra hoste og nys. Og det er det, de fem gode råd skal være med til at forhindre.

Vi ved, at det kan blive besværligt for jer i mange af aktiviteterne, men vi ved, at I som altid vil gå til opgaven med stort engagement, faglighed og medmenneskelighed.

Udvidet adgang til Tryghedsopkald

Hvis du er eller kender en senior eller et menneske, som på anden måde er særligt udsat i forbindelse med coronasmitte, kan et tryghedsopkald give lidt ro i den nye hverdag, vi alle skal tilpasse os lige nu. En frivillig ringer op hver dag for at sikre, at du er ok - og tager affære, hvis det ikke er muligt at få fat på dig.

Mere om Tryghedsopkald

Alle aktiviteter er lukket - foreløbig til og med 13. april

Beslutningen er truffet, fordi vi har svært ved at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at forebygge smitte med coronavirus.

Genbrugsbutikkerne er lukket

Hold øje med siden her, hvor vi løbende opdaterer.

Førstehjælpskurser aflyst til og med 13. april

Vi aflyser alle førstehjælpskurser - foreløbig til og med 13. april.

Her kan du finde mere information

Hvis du er i tvivl, opfordrer vi alle til at være ekstra påpasselige i deres omgang med vores medmennesker, og samtidig holde sig opdateret på statens nye centrale hjemmeside www.coronasmitte.dk , hos Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk og på www.mitrødekors.dk.