Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om at være frivillig hos os

Hvad kræver det at være frivillig?

At blive frivillig kræver ikke andet, end at du er et medmenneske, der ønsker at gøre en forskel for andre. Som frivillig bliver du indført i Røde Kors' historie og værdier, og du får oplæring i din aktivitet.

Nogle aktiviteter stiller flere krav til den frivillige. For eksempel skal alle, som skal arbejde frivilligt med børn, kunne levere en ren børneattest. Frivillige som arbejder med indsatte i fængsel eller tidligere indsatte skal have en ren straffeattest. Det gør vi for at kunne sikre deltagernes sikkerhed.

Det kommer an på hvor og for hvem, du er frivillig. Der er ofte brede rammer for, hvad man kan lave.
Som frivillig er du med til at skabe tryghed, ro, handlekraft, håb og fællesskab med udgangspunkt i den enkeltes behov, ressourcer og interesser og planlægger efter det.

Nogle aktiviteter er baseret på en-til-en relationer. Andre aktiviteter handler om at styrke meningsfulde, aktive fællesskaber. Læs mere om vores forskellige indsatser her.

Vi arbejder med rigtig mange forskellige målgrupper lige fra ensomme ældre, mennesker til psykisk sårbare og kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer.

Som frivillig er du ikke er professionel, men er der for at give andre et lille pusterum i hverdagen eller støtte gennem en svær tid. Uanset målgruppen, er det vigtigt at huske, at du som frivillig kan få støtte og sparring fra Røde Kors.

Som frivillig i Røde Kors Hovedstaden skal du som hovedregel være mindst 18 år. Enkelte aktiviteter har højere aldersgrænse. Er du yngre kan du fx blive frivillig i Ungdommens Røde Kors.

A few of our activities are open for non-danish speaking volunteers. In some activities it can even be an advantage to speak other languages. Information on volunteer work in English.

Antallet af timer varierer med aktiviteten.

Visse aktiviteter kræver 2 min. hver dag, hvor du i andre aktiviteter skal afsætte fx 8 timer hver anden uge.
I nogle aktiviteter aftaler man selv tidspunktet - eksempelvis med sin mentee. I andre aktiviteter har du en fast vagt.
Vi har både aktiviteter, hvor du som frivillig kan arbejde enten morgen, middag, aften eller nat - weekend eller hverdag.

Hvis du udfylder formularen her på siden, ringer vi dig op.

Du er også velkommen til at melde dig til et Informationsmøde. Informationsmødet er primært for dig, som ikke er afklaret med, hvilken aktivitet du ønsker at være frivillig i. Her vil du blive præsenteret for vores store udvalg af aktiviteter og få sparring på, hvad der kunne være det rette match for dig.

Ved du allerede, hvor du ønsker at være frivillig er du velkommen til at kontakte aktiviteten direkte. Du finder en oversigt over vores aktiviteter og kontaktoplysninger for de enkelte aktiviteter her.

Hvis du er startet som frivillig, vil vi gerne se dig til Velkomstmøde. Her får du som ny frivillig blandt andet viden om Røde Kors' værdigrundlag og psykosociale arbejde og du introduceres til kurser, temaaftener og mitrodekors.dk.

I visse aktiviteter er det et krav, at du deltager i specifik oplæring, der har til hensigt at sikre, at du er tryg i rollen som frivillig.

Vi tilbyder løbende temaaftener og oplæg på tværs af aktiviteter, som du kan finde her.

Kan jeg arbejde med ledelse i Røde Kors Hovedstaden?

De fleste aktiviteter har frivillige lederroller, hvor man kan få nyttig erfaring med koordinering, ledelse og motivation af frivillige. Ønsker du at blive frivillig leder? Læs mere her.

Ja, vi har mange forskellige aktiviteter i Røde Kors Hovedstaden, så der er rig mulighed for at skifte aktivitet. Du giver bare besked til din ansvarlige leder (team- eller aktivitetsleder), som kan hjælpe dig videre eller tage kontakt til Matchteamet, som vil hjælpe dig med at finde en ny aktivitet.