Bestyrelsens drømme for fællesskabet

Bestyrelsens drømme for fællesskabet

Røde Kors Hovedstadens nye bestyrelse – bagerst fra venstre: Mathias Mølsted Andersen, Torben Vonsild, Karine Arnstedt, Erik Hovgaard, Thea Hass, Else Marie Buch, Allan Skoropa, Keld Scharling, Anne-Kristine Moody Jakobsen, Mette Risbo Jensen og Hans Joensen.

Røde Kors Hovedstadens bestyrelsesmedlemmer er med til at sætte retningen for hele vores aktive, meningsfulde fællesskab. Her kan du lære de 11 medlemmer af bestyrelsen bedre at kende og læse om deres drømme for vores lokalafdeling.

Bagerste række fra venstre:

Torben Vonsild (Kasserer)
Karine Arnstedt
Erik Hovgaard
Thea Hass
Else Marie Buck
Allan Skoropa
Keld Scharling (Formand)

Forreste række fra venstre:

Mathias Mølsted (Næstformand)
Anne-Kristine Moody Jakobsen
Mette Risbo Jessen
Hans Joensen

Du kan også få det samlede overblik over bestyrelsesmedlemmerne ved at klikke på billederne på siden her.

Hvad laver bestyrelsen?

Røde Kors Hovedstaden ledes af en bestyrelse, der vælges ved afdelingens generalforsamling.

Bestyrelsen, som udgøres af frivillige, har det endelige ansvar for afdelingens opgaver og har desuden til opgave at forvalte afdelingens økonomi.

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for afdelingens virke, og den væsentligste opgave for bestyrelsen er derfor at skabe helhed og udmønte politikker for Røde Kors Hovedstaden.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.