Anne-Kristine: “Madagaskar er en helt anden verden”

Anne-Kristine: “Madagaskar er en helt anden verden”

I december var jeg sammen med 11 andre frivillige i Madagaskar, for at besøge de venskabsprojekter, Dansk Røde Kors har i landet og møde Madagaskar Røde Kors.

Af: Anne-Kristine Moody

 

Madagaskar er et land, de fleste danskere kender fra tegnefilm med store naturrigdomme og storslået natur. Men Madagaskar er også et land præget af naturkatastrofer, sult og sygdom, og her er Røde Kors til stede for at hjælpe de mest udsatte.

I netop den uge, hvor vi var i Madagaskar, blev der afholdt frivilliglejr, hvor ca. 100 Røde Kors frivillige fra hele Madagaskar var samlet. Her fik vi lejlighed til at møde nogle meget engagerede frivillige, og selvom vores verdener er meget forskellige, var det tydeligt, at vi i Røde Kors, uanset levevilkår, arbejder for at være til stede, hvor der er behov for at hjælpe de mest udsatte og sårbare.

Den rene slum

Madagaskar oplever en stor migration fra land til by. Mange, der flytter til byen i håb om en bedre tilværelse, ender i de ulovlige slumkvarterer, hvor folk er stuvet sammen i blik- eller træskure mellem affald og mudderfloder.

I et af Antananarivos slumkvarterer besøger vi projektet ’Et værdigt børneliv’, som har til hensigt at hjælpe børn ud af prostitution, tiggeri og arbejde under kummerlige vilkår og give dem skolegang og en bedre barndom. Projektet fokuserer blandt andet på undervisning i bakterieforebyggelse, varieret kantinemad og forældreoplysning. Røde Kors Hovedstaden støttede i 2016 ‘Et værdigt børneliv’ med 130.000 kr.

Her møder vi Mary Clare, som bor i en lille hytte med sine 4 børn. Mary Clare ernærer sig ved at bage brød, som hun sælger på det lokale marked. Mange i Antananarivo slum gør som Mary Clare og ernærer sig ved at bage brød eller lave bananchips, som de kan sælge.

På vaskeriet møder vi Ranto, en enlig kvinde på 41 år, som vasker andres tøj for at kunne betale husleje, mad og indmeldelsesgebyr for at hendes fem børn kan gå i skole. Rigtig mange kvinder får børn, uden at der er en mand inde i billedet.  En tredjedel af slummens beboere er enlige kvinder med børn.

Vi besøger en skole, som er en del af projektet. Her bidrager Røde Kors med at højne sundheden ved at sætte latriner i stand og sikre rent vand og ved at undervise i bakterieforebyggelse og hygiejne. Vi ser, hvordan Røde Kors frivillige demonstrer hvor vigtigt det er at vaske hænder med vand og sæbe, og hvordan man gør.

Den sorte død hærger i Madagaskar

Midt på ugen kører vi ca. 100 km. uden for hovedstaden. Her får vi mulighed for at se noget af den storslåede natur, som Madagaskar også byder på. Den fantastiske naturrigdom er en slående kontrast til et fattigt landsbyliv uden elektricitet eller en tilværelse i slumkvarterernes blikskure, med børneprostitution og teenagemødre.

I Europa blev pest udryddet for 300 år siden. I det fattige Madagaskar spreder pesten sig fra region til region. Pesten spreder sig via rotter, og desværre er der to medvirkende faktorer. Den ene er, at bønderne brænder skove af for at dyrke jorden. Det gør, at rotterne flytter ind til byerne, og områderne bliver golde, så de ikke kan dyrkes. Den anden er en ældgammel tradition, hvor man graver de døde op og vender dem, inden de igen svøbes ind og graves ned. Denne tradition er med til at øge smittefaren.

Dansk Røde Kors har siden april 2016 været involveret i bekæmpelse af pest i Madagaskar. Vi besøger to landsbyer, der er med i projektet, og hvor beboerne er blevet undervist i, hvordan man håndterer affald, skal gøre rent og sikre rent drikkevand. Fælles for de to landsbyer er, at der ikke er elektricitet, og at drikkevand hentes i landsbybrønden, et af de steder der tiltrækker rotter og dermed risiko for pest.

I den første landsby møder vi Imbolea, som bor sammen med sin kone og 4 ud af 5 børn i en to-værelses træhytte. Han er alene i hytten, mens vi taler med ham. Han ved ikke meget om pestforebyggelse. Det er hans kone der er blevet undervist af Røde Kors. Da vi er ved at gå, kommer Imboleas kone ind i hytten igen. Jeg giver det en tanke, at det er manden i huset, vi taler med, men kvinden, der kender til projektet.

I Landsbyen Ambatondrahidy fortæller beboerne, hvordan Røde Kors har informeret om bekæmpelse af pest. Der har været hængt plakater op og Røde Kors har uddannet landsbyboerne, så de ved, hvordan de skal gøre rent, håndtere affald og fange rotter. ’Vi har fået rottefælder, men vi har ikke fanget nogle rotter endnu’, fortæller de.

På vej tilbage til hovedstaden får vi informationer om, at der er udbrudt pest i den sydlige del af Madagaskar i et område, hvor der ikke tidligere har været konstateret pest. Der kommer flere forskellige meldinger. Først er 31 døde, så er 4 døde og 31 under observation, senere meldes om 31, hvoraf de 4 er bekræftet pest. Madagaskar Røde Kors sender folk til stedet, men med en transporttid på to dage til et område, hvor befolkningen ikke har telefoner, kan det være svært at finde ud af, hvad der er reelle fakta. Den danske delegat, som fungerer som vores rejseleder, og hendes mand, som er konsulent på projektet, får travlt med at indhente informationer og undersøge, om nogle af de penge, der er i projektet, kan kanaliseres over til bekæmpelse af pest i det område, hvor pesten er konstateret.

Mødet med en anden verden

Vores studietur afsluttes med, at vi møder generalsekretæren for Madagaskar Røde Kors, som takker os for vores interesse for Madagaskar og fortæller, hvor meget støtten fra Dansk Røde Kors betyder.

I et land, med store geografiske områder, en meget ringe infrastruktur og massiv fattigdom kan vores bidrag virke som en dråbe i havet, men for de familier vi når med vores hjælp, betyder det helt andre livsvilkår end de ellers ville have haft.

Har du lyst til at vide mere?

Er du interesseret i et foredrag om turen, eller et af de projekter Dansk Røde Kors har i Madagaskar, er du meget velkommen til at henvende dig til:

Anne-Kristine.moody@rodekors.dk

  • Limuer lever kun i Madagaskar. Vi besøgte et reservat, hvor man forsøger at sikre bestandens overlevelse.

 

Fakta om Madagaskar:

√  47% af børn under 5 år er underernærede

√  135 ud af 1000 børn dør inden de er 5 år

√  Gennemsnitlig levealder ca. 55 år

√  44% af befolkningen er under 15 år

√  3% af befolkningen er over 65 år

 

Baggrund om skolesystemet i Madagaskar:

√  Hvert tredje barn mellem 5 og 14 år arbejder

√  Ca. 60% af alle børn er tilmeldt grundskolen (1-5. kl.)

√  Børneprostitution er på 23-28% i aldersgruppen 12-18 år

√  Andelen af kvinder i alderen 15-19 år, der har børn er 36%

√  Tre ud af ti børn afslutter folkeskolen

√  30% af de der afslutter folkeskolen kommer i gymnasiet

√  50% af gymnasieeleverne fortsætter på universitetet