60 gæster til Danmark Spiser Sammen

60 gæster til Danmark Spiser Sammen

Der var krydret cambodiansk curry og fællessang i Netværkshuset Nørrebro tirsdag den 24. april, hvor Røde Kors Hovedstaden havde inviteret på fællesspisning og hyggeligt samvær som en del af Danmark Spiser Sammen. Røde Kors Hovedstaden er en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed, og mere end 60 gæster nød fællesskabet og de gode snakke i forbindelse med arrangementet. Her kan du se billeder fra dagen.