34 børn og voksne var med på Røde Kors ferielejr

34 børn og voksne var med på Røde Kors ferielejr

Der var masser af grin og spændende oplevelser, da 8 familier fra Hovedstaden var med på Røde Kors ferielejr.

Af: Stine Falkenberg Kehler

 

Røde Kors ferielejr er et tilbud til børn og voksne, der ellers ikke har mulighed for at få en ferieoplevelse sammen. Fredag d. 27. juli gik turen til Odense City, hvor familierne blev indlogeret på et hyggeligt vandrehjem. Lørdag var familierne på tur til Kerteminde, hvor de besøgte ”Fjord og Bælt” og så forskellige fisk og havdyr.

”Her havde vi det rigtig sjovt med forskellige krabbe-konkurrencer, og vi så fodring af sæler og marsvin. Derefter tog vi på stranden, hvor alle, både børn og voksne, var i vandet og hyggede sig med at lege i bølgerne” fortæller udviklingskonsulent Simone Kirk, der var med på turen.

Søndag var familierne på tur i H.C. Andersen kvarteret i Odense. Her oplevede de forskellige udstillinger og ikke mindst de steder hvor H.C. Andersen tilbragte sin barndom.

”Familierne fik flere oplevelser sammen – både med familier de kendte i forvejen, men også med familier de ikke kendte i forvejen. Derudover fik børnene skabt nye venskaber” fortæller Simone.

Aftenerne blev brugt på hyggeligt samvær i vandrehjemmets store fælleslokale, hvor familierne snakkede, dansede og spillede spil. Fællesskabet var i centrum på hele turen, hvilket resulterede i, at nye relationer opstod.

”Det var en rigtig dejlig tur med en masse grin og spændende oplevelser for både børn og voksne – og mange af familierne fik opbygget nye sociale relationer til hinanden og de frivillige” fortæller Simone.

Ny indsats skal yde støtte og hjælp til at øge børnenes trivsel

En ferielejr kan give et tiltrængt pusterum – men nogle familier har behov for mere støtte og hjælp. Familien i Fokus er Røde Kors Hovedstadens nye indsats til gavn for børn i sårbare familier i Hovedstaden. Udsatte børns problemer skal ses i forhold til de relationer, de indgår i – og her er relationerne i familien af særlig stor betydning. Indsatsen tilbyder børn og deres forældre en helhedsorienteret indsats med fokus på børnenes trivsel i hjemmet, forældreevne, uddannelse og beskæftigelse.

Familien i Fokus består af tre typer af støttetilbud, som tilsammen skal udgøre en helhedsorienteret indsats for familierne:

Familienetværket som er et netværksskabende tilbud for børnefamilier, der har begrænsede sociale relationer til andre og føler sig alene. Familierne mødes én til to gange om måneden og spiser sammen, spiller spil, hygger sig, hører foredrag og tager på udflugt. Familierne får i Familienetværket et pusterum i hverdagen, hvor de blot skal tænke på at nyde hinandens selskab. Der er på nuværende tidspunkt 4 Familienetværk som er placeret i henholdsvis Sydhavnen, Tårnby, Frederiksberg og Nørrebro

Frivillig Familieven som består af en frivillig, der giver 1-1-støtte til en familie. Familievennen støtter op om familien med udgangspunkt i dennes aktuelle situation, og hjælpen kan bl.a. bestå i at være en at tale med/en der lytter, sparring ift. børnene, generel sparring og gode råd, hjælpe med at forstå diverse post/indhold i e-boks, bisidder til møder med kommunen og skolen, udarbejdelse af budget og meget andet.

Erhversmentor som er en frivillig, der er ansat på en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution og tilbyder sin støtte på stedet. Erhversmentoren giver 1-1-støtte til en forælder, der gerne vil støttes i at komme tættere på arbejdsmarkedet. Mentorens opgave er at støtte forælderen fagligt og personligt  med udgangspunkt i den enkelte forælders behov og at introducere forælderen til arbejdspladsen eller studielivet.

De samlede mål for Familien i Fokus er således, at familierne tilbydes en helhedsorienteret støtte med fokus på at udvide familiernes sociale netværk, styrke forældrenes forældreevne og tilknytning til arbejdsmarkedet, med henblik på at forbedre forældrenes selvværd, familiens økonomi og give børnene en tryg og god barndom med positive rollemodeller.

Simone Kirk, Udviklingskonsulent

Er din familie interesseret i at deltage i Familien i Fokus?

Så kontakt udviklingskonsulent Simone Kirk på mail rkh.simone.kirk@rodekors.dk eller på telefon 41 77 58 09.

Vi mangler frivillige til Familien i Fokus

Vil du være med til at øge børns trivsel? Så bliv frivillig i Familien i Fokus.

Som frivillig i Familien i Fokus kan du støtte familierne ved at deltage og bidrage til at skabe hyggelige rammer omkring spisningen og samværet i Familienetværket. Du kan også blive Frivillig Familieven, hvor du giver en mere personlig 1-1 støtte til en familie. På den måde får du mulighed for at opbygge en nær og fortrolig relation til en familie, hvor du gør en stor individuel forskel ved blot få timers indsats.

Vil du være frivillig i Familien i Fokus? Så kontakt udviklingskonsulent Simone Kirk på mail rkh.simone.kirk@rodekors.dk eller på telefon 41 77 58 09.