2.500 frivillige hjalp over 7.000 mennesker i 2017

2.500 frivillige hjalp over 7.000 mennesker i 2017

Over 7.000 sårbare mennesker fik i 2017 hjælp og støtte af engagerede frivillige fra Røde Kors Hovedstaden. Hertil kommer yderligere 7.000 mennesker, som f.eks. har lært livsvigtig førstehjælp, fået viden om krigens regler eller modtaget behandling af samaritterkorpset.

Af: Ulrik Offersen og Pia Vestergaard Simms (foto)

 

Unge hjemløse der mangler et fællesskab. Ældre mennesker der oplever ensomhed. Udsatte familier der har brug for nye netværk. Voldsramte kvinder der har brug for hjælp og støtte. Og meget mere.

Røde Kors Hovedstadens største opgave er at hjælpe de mest sårbare, og sidste år fik over 7.000 mennesker hjælp og støtte. Og hvis alle aktiviteter tælles med, nåede de frivillige sidste år over 14.000 mennesker på tværs af over 40 aktiviteter.

De mange aktiviteter har vidt forskellige målgrupper. Nogle har fokus på at hjælpe de mest sårbare, andre på at gøre skoleelever klogere på krigens regler, rådgive ældre om IT eller lære nye danskere at tale dansk.

Se alle Røde Kors Hovedstadens aktiviteter her

Styrket social indsats i 2017

I 2017 styrkede Røde Kors Hovedstaden de sociale indsatser for sårbare mennesker i hovedstaden:

I foråret fik Netværkshuset Kastruplund den gode nyhed, at Tårnby Kommune fremover bevilger et fast, årligt tilskud til huset. Det betyder, at huset fortsat vil eksistere til gavn for personer midt i livet, der mangler flere relationer. Sidste år havde 250 deltagere deres gang i Netværkshuset Kastruplund.

I marts startede aktiviteten Primus Motor, en mentorordning for løsladte, og ni mentorforløb er lige nu i gang i hovedstaden.

I løbet af året åbnede Røde Kors Herberg for Kvinder fire ekstra pladser til unge hjemløse og udsatte kvinder, og der er nu i alt 27 døgnpladser på Herberget.

Nye aktiviteter med fokus på mad startede på seniorområdet, og ældre mennesker kan nu blive del af et inkluderende fællesskab i Frokostpausen (se billedet) eller få et ugentligt besøg af en madven i aktiviteten Madvenner.

Og i december fik de hjemløse i hovedstaden en julegave. Her indgik Omsorgscenter Thorsgade en midlertidig partnerskabsaftale om driften i 2018. Centret tilbyder hjemløse, som udskrives fra hospitalet uden at være raske et ophold på 14 dage, hvor de kan komme til hægterne. 166 hjemløse havde i løbet af året et ophold i Omsorgscenter Thorsgade.

”Det er imponerende, at over 7.000 mennesker med noget svært i livet, har fået hjælp og støtte af Røde Kors Hovedstaden i 2017. Den forskel kan vi kun gøre, fordi vi er mere end 2.500 engagerede frivillige. De frivillige har ydet en kolossal indsats, som de skal have kæmpe ros for. Det gælder alle de frivillige. Lige fra dem med den direkte kontakt med de mest sårbare medmennesker, de frivillige der løser administrative opgaver i sekretariatet til dem, der står for at lede aktiviteterne eller sælge genbrugsvarer i butikkerne,” siger Ole Abildgaard Mikkelsen, udviklingschef i Røde Kors Hovedstaden.